Skrócenia czasu pracy

Zarządzenie nr 8/2021

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem w dniu 8 września 2021 r.

Na podstawie art.17 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz.493), oraz Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem z dnia 2 stycznia 2008 r.

zarządzam, co następuje:

 1. W dniu 8 września 2021 r. ustala się czas pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem od godziny 730 do godziny 1030­
 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem
 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia

W oryginale podpisał

Dyrektor

Miejsko-Gminnej Biblioteki

Publicznej w Skępem

Jerzy Kowalski

Narodowe czytanie w Skępem

Przechwytywanie

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pt.„ Lato w Skępem” – nowy termin

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW
pt.„Lato w Skępem” (z motywem związanym związany z tradycjami turystycznymi Skępego)

ORGANIZATOR KONKURSU - MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM


ADRESACI KONKURSU:

 • W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RODZICE I DZIECI: Z PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ZERÓWEK i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SKĘPE
 • PATRONAT - BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKĘPE

Biblioteczna wędrówka po Skępem

Na zdjęciu widać uczestników wycieczki i dyrektora biblioteki w Skępem pozujących do grupowego zdjęcia przy fontannie z koziołkiem w centrum miasta26 lipca 2021 roku gościliśmy w Skępem studentów Uniwersytetu Każdego Wieku z Rypina, którzy przybyli do naszego uroczego miasta wraz z dyrektorem Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej Andrzejem Szalkowskim.
W trakcie wizyty gościom towarzyszył dyrektor skępskiej biblioteki Jerzy Kowalski, który pełnił rolę przewodnika w ich wędrówce po Skępem - wszak wszystkie drogi prowadzą do Skępego.

Kulturalne lato w plenerze

Na fotografii widać dzieci siedzące na boisku. Przed dziećmi na trawie stoi Mistrz świata Wojciech Bógdał z paralotnią.Od 5 do 16 lipca w Skępem odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży pn. „Kulturalne lato w plenerze”. Organizatorem wakacyjnych wydarzeń kulturalnych była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem. Patronat nad zajęciami objął Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. W programie zaplanowano cykl sześciu spotkań, które w tym roku podobnie jak w ubiegłym, z uwagi na panującą epidemię korona wirusa miały charakter plenerowy, na świeżym powietrzu.

Skępska książka kucharska – Smaki dziedzictwa – smacznie jak u babci

Konkurs kulinarny pt. „Skępska książka kucharska – Smaki dziedzictwa – smacznie jak u babci”
- zorganizowany z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa
w Województwie Kujawsko-Pomorskim

ORGANIZATOR KONKURSU:
MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM


ADRESACI KONKURSU:

 • Mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe

CELE KONKURSU:

 • Pogłębianie wiedzy o regionie - naszej "Małej Ojczyźnie" oraz tradycjach i kulturze lokalnej
 • Budowanie więzi emocjonalnej z regionem
 • Pobudzenie wrażliwości twórczej i pogłębianie pasji kulinarnych wśród mieszkańców

Harmonogram zajęć wakacyjnych pn. „Kulturalne lato w plenerze”

Organizatorzy:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem

Patronat nad zajęciami sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Zajęcia plenerowe odbywają się od godziny 10.00 do godziny 13.00 (Pod potrzeby wycieczki 16 lipca opracowany zostanie odrębny harmonogram)

5 lipca (poniedziałek) - spotkanie z Wojciechem Bógdałem -mistrzem świata polskim pilotem motoparalotniowym, samolotowym i śmigłowcowym, członkiem polskiej Motoparalotniowej Kadry Narodowej/Zajęcia edukacyjne  boisko Orlik przy Szkole Podstawowej w Skępem -zbiórka przy budynku OSP Skępe/M-GOK w Skępem

Lato w Skępem - konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW
pt.„Lato w Skępem” (z motywem związanym związany z tradycjami turystycznymi Skępego)

ORGANIZATOR KONKURSU - MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM


ADRESACI KONKURSU:

 • W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RODZICE I DZIECI: Z PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ZERÓWEK i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SKĘPE
 • PATRONAT - BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKĘPE

ACADEMICA - wypożyczalnia

Tutaj możesz skorzystać z Cyfrowej
wypożyczalni międzybibliotecznej książek
i czasopism naukowych ACADEMICA

 

Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy ponad 1250 bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji (książki, czasopisma naukowe, artykuły, zdjęcia, mapy itp.) ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Napis ACADENICA WYPOŻYCZALNIA

#NieZostawiamCzytelnika

Plakat programu Nie Zostawiam Czytelnika