Narodowe czytanie - 5 września 2020 Rynek Miejski w Skępem

Plakat promujący wydarzenie Narodowego Czytania Balladyny

Dotacja dla biblioteki

Dotacja dla Biblioteki w Skępem
na zakup nowości wydawniczych.

logo programu narodowego rozwoju czytelnictwaTradycyjnie jak co roku, tak i w roku 2020 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie o dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu została podpisana umowa na w.w zadanie. M-GBP w Skępem otrzymała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3805,00 zł.

Środki te pozwolą na zakup kolejnych, ciekawych pozycji książkowych, które ubogacą księgozbiór Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.

Aktualnie pracownicy biblioteki dokonują wyboru i zakupu nowości wydawniczych.

logo biblioteki narodowej

Kulturalne lato w Skępem

Herb Miasta i Gminy Skępe oraz napis KULTURALNE LATO W SKĘPEM

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, Centrum Kulturalno-Oświatowo -Rekreacyjne w Skępem i Centrum Kulturalno-Oświatowo- Rekreacyjne w Wólce

serdecznie zapraszają dzieci w wieku szkolnym z terenu Miasta i Gminy Skępe do udziału w letnich zajęciach

pt. "Kulturalne lato w plenerze".

 W ramach programu w okresie od 6 do 20 lipca odbędą się zajęcia plenerowe, krajoznawcze, sportowe, gry i zabawy terenowe, oraz wiele innych atrakcji.

Chętnych do udziału w zajęciach prosimy
 o zapisywanie się w siedzibie biblioteki,
CKOR w Skępem i CKOR w Wólce
do 3 lipca 2020 r.

Nie siedź w domu
spędź radośnie wakacje
Zapraszamy!!!

 

Uwaga!!! Wszystkie zajęcia mają charakter plenerowy, z zachowaniem reżimu sanitarnego przewidzianego dla spotkań plenerowych w okresie pandemii. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć plenerowych np. z przyczyn pogodowych - zajęcia zostają odwołane

Narodowe czytanie "Balladyny"

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem wraz z Miastem i Gminą Skępe po raz kolejny zgłosiła się do uczestnictwa w akcji Narodowego Czytania. W tym roku wydarzenie to odbędzie się 5 września. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Para Prezydencka. Lekturą tegorocznej edycji jest "Balladyna” Juliusza Słowackiego.

 Jest to już dziewiąta odsłona tego ważnego dla Polaków wydarzenia kulturalnego. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Mała książka – wielki człowiek

W tym roku Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem po raz kolejny przystąpiła do programu czytelniczego realizowanego przez Instytut Książki pt. skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym pt. "Mała książka - wielki człowiek"

plakat zawiera miniaturę ksiązki, logo akcji i kartę czytelnikaTegoroczna edycja jest trzecią, w której skępska biblioteka bierze udział.  Założeniem programu jest m.in wzrost liczby czytelników w wieku przedszkolnym, którzy po rozpoczęciu przygody z książką wyrabiają nawyk korzystania z Biblioteki i postrzegają ją jako miejsce przyjazne, w którym czują się swobodnie i bezpiecznie. Kolejnym powodem istnienia programu jest także zwiększenie liczby czytelników – nie tylko dzieci biorących udział w projekcie, ale także ich rodziców, którzy nierzadko odwiedzają Bibliotekę po raz pierwszy od wielu lat.

Konkurs na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo

Nagrody oraz dyplomy dla laureatów konkursu17 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej w Urzędu Miasta i Gminy Skępe odbyło się wręczenie nagród uczestnikom Gminnego Konkursu dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2020 r. Wydarzenie to objęte zostało honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach

Zdjęcie przedstawia grupę dzięci trzymających otrzymane upominki30 maja rozpoczął się XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem ,,Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach’’.

Z tej okazji 10 maja 2020 r. na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Wierzbicku, w którym edukację realizują również dzieci z tereny Gminy Skępe w placówce gościł dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem Jerzy Kowalski.

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Gminnego Konkursu dla dzieci
 i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2020 r.
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 11 marca 2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Jerzy Kowalski - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Anna Olszewska- członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęło 49 haseł nadesłanych przez 18 uczestników

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

I miejsce - Adam Kalksztejn

II miejsce - Nikodem Przybyszewski

II miejsce - Martyna Chojnacka

III miejsce - Oskar Skibicki

Wznawianie pracy biblioteki

Drodzy Czytelnicy!!!
Od 4 maja 2020 r. Biblioteka w Skępem
będzie prowadzić wypożyczenia książek.

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie prosimy o zastosowanie się do niżej wymienionych zasad:

1. Do momentu określenia innych zasad i rekomendacji wypożyczanie książek odbywa się bez wolnego dostępu do półek. Wybrane pozycje książkowe podaje obsługa Biblioteki.

2. Preferowaną formą doboru literatury jest wyszukanie odpowiednich pozycji w katalogu on-line zamieszczonym na stronie Biblioteki pod adresem www.skepe-mgbp.sowwwa.pl/, lub poprzez stronę internetową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem biblioteka.skepe.pl/ w zakładce "katalog on-line OPAC".  Możliwą formą kontaktu z biblioteką jest kontakt telefoniczny i określenie swoich potrzeb czytelniczych.

3. Obowiązuje zakaz wchodzenia do pomieszczeń bibliotecznych. Kontakt czytelnika z obsługą Biblioteki odbywa się poprzez przesłonę zabezpieczającą.

Zmiana terminu nadsyłania prac

Zmiana terminu nadsyłania prac
na XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Z uwagi na wyjątkową sytuację epidemiczną w kraju oraz brak możliwości przeprowadzenia Konkursu w zaplanowanym terminie - w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zmianie ulega termin nadsyłania prac na XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Nowy termin nadsyłania prac to:
18 września 2020 r.