Zaproszenie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

Stowarzyszenie „Skępscy Seniorzy”

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skępem

Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri

serdecznie zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Skępe

na wykład z okazji Roku Poli Negri

pt. „Pola Negri i jej plan na życie”,

 który odbędzie się w poniedziałek 2 maja 2022 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe (sala nr 12)

o godzinie 11:00.

Tematyka wykładu obejmuje życie i artystyczne sukcesy Poli Negri, z uwzględnieniem rozwijania pasji i talentów dzieci i młodzieży, kompetencji kluczowych, indywidualizacji nauczania oraz kulturowo - historycznej tożsamości regionu. Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja ciekawych zdjęć i plakatów filmowych

ze zbiorów Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Serdecznie zapraszamy