Barwy biało-czerwone brzmią, jak niepodległość - rozstrzygnięcie

Skępe, dn. 02.11.2023 r.

Protokół

z posiedzenia Jury Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Rodziców pt. „Barwy biało-czerwone brzmią, jak niepodległość” zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 2 listopada 2023 roku zebrała się komisja oceniająca w celu dokonania oceny dostarczonych na konkurs prac:

Anna Olszewska - Przewodniczący Jury,

Urszula Małkiewicz - członek Jury

Jerzy Kowalski - członek Jury,

Skrócenie czasu pracy

Zarządzenie nr 6/2023

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem w dniu 31 października 2023 r.

Na podstawie art.17 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz.493) ze zm., oraz Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem z dnia 2 stycznia 2008 r.

zarządzam, co następuje:

  • 1. W dniu 31 października 2023 r. ustala się czas pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem od godziny 730 do godziny 1200­
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia

W oryginale podpisał
Jerzy Kowalski

Dyrektor
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Skępem

Edukacja i rehabilitacja w skępskiej bibliotece

Na zdjęciu widać grupkę osób dzieci i ich opiekunów stojących w bibliotece wraz z dyrektorem biblioteki25 października 2023 r. skępska biblioteka z wielką radością  gościła uczniów z Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Wierzbicka. Okazją do odwiedzin i zwiedzania książnicy były zbliżające się obchody Święta Niepodległości oraz obchodzony w 25 października dzień pupila wielu dzieci tzn. Dzień Kundelka.

Mała Książka. Wielki Człowiek.

6Nasza biblioteka po raz kolejny bierze udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki pn. Mała Książka. Wielki Człowiek. W ramach programu dziecko, które zapisze się do biblioteki otrzymuje wyprawkę małego czytelnika, w skład której wchodzi karta małego czytelnika. Każda wizyta zakończona wypożyczeniem owocuje naklejeniem naklejki na kartę.

Informacja

INFORMACJA

 

Informujemy Czytelników Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w  Skępem, iż w sobotę 21 października 2023 r.
w godzinach od 8.00 do 12.00 biblioteka będzie pełnić dyżur.
W tym dniu będą realizowane wypożyczenia i zwroty książek.

Serdecznie zapraszam

Jerzy Kowalski

Dyrektor M-GBP w Skępem

Mała biblioteka, małe dzieci i mała książka,– wielki człowiek

386724236 1366315574092985 6587613997369567300 n17 października 2023 roku na zaproszenie dyrektora biblioteki do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem przywędrowały przedszkolaki wraz z opiekunami z Niepublicznego Przedszkola „Kujawiaczek” w Skępem. W ramach wizyty dzieci zwiedziły bibliotekę. Zapoznały się z księgozbiorem skępskiej książnicy. Poznały zasady korzystania ze zbiorów. W ramach spotkania dyrektor biblioteki Jerzy Kowalski zapoznał maluchy z zasadami udziału w promocyjnej akcji czytelniczej pt. „Mała książka.

Barwy biało-czerwone brzmią jak niepodległość

kotylion na tle flagi państwowej 

 

 

 

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców

pt. „Barwy biało-czerwone brzmią jak niepodległość”

 

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest w związku z rocznicą odzyskania Niepodległości, którą świętować będziemy 11 listopada 2023 roku.

2. Cel konkursu: pielęgnowanie polskości i tradycji narodowej, budowanie więzi emocjonalnych dzieci z rodzicami, uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci i młodzieży, przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej, literackiej i twórczej wypowiedzi, rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych oraz wyobraźni dzieci i młodzieży, poszerzanie wiadomości nt. polskiej drogi do niepodległości w 1918 r.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Na zdjęciu widać grupkę dzieci w siedzące na dywanie w przedszkolu. Przed dziećmi stoi dyrektor biblioteki z książką w ręku.29 września w całej Polsce obchodzona jest akcja czytelnicza pn. „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”. Do akcji włączyła się również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem poprzez organizację spotkań z najmłodszymi czytelnikami. W ramach głośnego czytania dyrektor biblioteki odwiedził przedszkolaków w przedszkolu w Skępem (27.10. 2023), w przedszkolu w Wiosce (27.10.2023), w Klubie Malucha w Skępem (02.10.2023), oraz Przedszkolu „Kujawiaczek”.(04.10.2023)

Narodowo czytaliśmy „Nad Niemnem”

<p style="line-height: 20pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">9 września 2023 r. odbyła się dwunasta odsłona Narodowego Czytania pod Patronatem pary Prezydenckiej. Tradycyjnie, jak co roku, do akcji za włączyło się również Miasto i&nbsp;Gmina Skępe. Organizatorem akcji w&nbsp;naszej gminie było Miasto i&nbsp;Gmina Skępe wespół z&nbsp;Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w&nbsp;Skępem. Tegoroczną lekturą czytaną w&nbsp;całej Polsce była powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.</span></p> <p style="line-height: 20pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Skępskie Narodowe czytanie odbyło się w&nbsp;pięknej scenerii&nbsp; skępskiego rynku przy fontannie. W&nbsp; czytaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Miasta i&nbsp;Gminy Skępe z&nbsp;Burmistrzem Piotrem Wojciechowskim i&nbsp;Przewodniczącym Rady Miejskiej w&nbsp;Skępem Januszem Kozłowskim na czele, przedstawiciele stowarzyszeń, dyrektorzy przedstawiciele szkół, nauczyciele oraz wielu mieszkańców Skępego, którzy od wielu lat uczestniczą w&nbsp;tej narodowej akcji. W tym roku do grona czytających dołączyli również turyści z Otwocka</span></p> <p style="line-height: 20pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Tradycyjnie swoje zamiłowanie do literatury zademonstrowali uczniowie i&nbsp;nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w&nbsp;Wólce, którzy pod okiem Pani Dyrektor Magdaleny Grzelak przygotowali montaż słowny tegorocznej lektury Narodowego Czytania.</span></p> <p style="line-height: 20pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">Na pamiątkę uczestnictwa w&nbsp;tym ważnym wydarzeniu każdy uczestnik czytania otrzymał z&nbsp;rąk Burmistrza Piotra Wojciechowskiego specjalny, pamiątkowy certyfikat. Uczestnicy mogli również opieczętować certyfikat lub przyniesiony egzemplarz książki specjalną pieczęcią nadesłaną do skępskiej biblioteki z&nbsp;Kancelarii Prezydenta RP.</span></p> <p style="line-height: 20pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;">W tym roku zarówno pogoda jak i&nbsp;uczestnicy dopisali, tak wiec skępskie Narodowe Czytanie było wyjątkowo udane. W&nbsp;akcji na skępskim rynku wzięło udział blisko sześćdziesiąt osób. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w&nbsp;tym narodowym, czytelniczym zrywie popularyzującym piękną, polską literaturę.</span></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-1.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać wystawę na skwerku w Skępem przygotowaną z okazji Narodowego Czytania" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-2.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać nauczycielkę i ucznia przy stoliku wystawionym na skwerku w Skępem pieczętujących pieczęcią książkę" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-3.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać Burmistrz Skępego siedzącego przy stoliku i czytającego lekturę Narodowego Czytania „Nad Niemnem”" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-4.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać uczestników narodowego czytania siedzących na skwerku na krzesłach pod namiotem" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-5.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać Burmistrza Skępego wręczającego uczestnikom certyfikaty udziału w Narodowym Czytaniu" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-6.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wólce czytających „Nad Niemnem”" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-7.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać uczestników narodowego czytania siedzących na skwerku na krzesłach pod namiotem" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-8.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać uczestników Narodowego Czytania pieczętujących na skwerku na stoliku pieczęcią przyniesione książki" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-9.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać chłopca siedzącego przy stoliku wystawionym na skwerku czytającego książkę" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-10.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać uczestniczkę siedzącą przy stoliku wystawionym na skwerku czytającą książkę" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-11.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać ucznia szkoły średniej siedzącego przy stoliku wystawionym na skwerku czytającego książkę" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-12.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać dwoje uczestników Narodowego Czytania siedzących na krzesłach przy stoliku na skwerku w trakcie czytania lektury" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p> <p><img src="images/2023/10/zd-12-13.jpg" width="590" alt="Na zdjęciu widać uczestników Narodowego Czytania pieczętujących na skwerku na stoliku pieczęcią przyniesione książki" style="display: block; margin: 10px auto;" /></p>9 września 2023 r. odbyła się dwunasta odsłona Narodowego Czytania pod Patronatem pary Prezydenckiej. Tradycyjnie, jak co roku, do akcji za włączyło się również Miasto i Gmina Skępe. Organizatorem akcji w naszej gminie było Miasto i Gmina Skępe wespół z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Skępem. Tegoroczną lekturą czytaną w całej Polsce była powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Wszystkie drogi prowadzą do….Skępego

Na zdjęciu widać grupę turystów i dyrektora biblioteki stojących na skwerku w przy fontannie w SkępemW niedziele 3 września 2023 r. na prośbę  turystycznej grupy rowerzystów z Warszawy i Pomorza Gdańskiego dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem wcielił się w rolę przewodnika po Skępem.

Spotkanie zaowocowało wędrówką po Skępem i opowieściami o naszym ukochanym mieście. Grupa z wielkim zaciekawieniem zadawała pytania i dzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu na Ziemi Dobrzyńskiej.

Bardzo dziękujemy turystom za to miłe spotkanie i możliwość zapoznania ich z bogatą historią naszego miasta i gminy.