Biblioteka w Skępem przystąpiła do darmowej wypożyczalni Academica

Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 400 767 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Darmowa wypożyczalnia Academica zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy ponad 1250 bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – z okazji  Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

I ORGANIZATORZY

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

II PATRONAT

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

II TEMATYKA KONKURSU

Tematyka konkursu obejmuje dowolny tekst w całości lub we fragmencie.

Rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w roku 2021

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Gminnego Konkursu dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w roku 2021z motywem z bajki o Kubusiu Puchatku pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 11 marca 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie:
Jerzy Kowalski - Przewodniczący Komisji,
Urszula Małkiewicz - członek Komisji
Anna Olszewska  - członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęły 23 hasła nadesłane przez 9 uczestników

Wirtualna wystawa prac pt ”Zima w Skępem” - powyżej 6 lat

Wirtualna wystawa prac nagrodzonych w Konkursie dla dzieci i rodziców pt” Zima w Skępem” – z motywem z ulubionej bajki pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Antonina Kowalska I miejsce - powyżej 6 lat
Ilustracja przedstawia Skępskiego koziołka stojącego na rynku wśród kamieniczek . W pierwszym planie stoi uśmiechnięty bałwanek

Wirtualna wystawa prac pt ”Zima w Skępem” - do 6 lat

Wirtualna wystawa prac nagrodzonych w Konkursie dla dzieci i rodziców pt” Zima w Skępem” – z motywem z ulubionej bajki pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Maja Jeziórska I miejsce - do 6 lat
Na ilustracji widać od lewej strony kolejno: bałwanka, skępskiego koziołka i Myszkę Micky w zimowej scenerii  …w tle niebieskie i białe gwiazdki

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.„Zima w Skępem”

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt. „Zima w Skępem” –
motywem z ulubionej bajki  pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 3 lutego 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Anna Olszewska - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Jerzy Kowalski - członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęły 43 prace plastyczne

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

Gminny Konkurs dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2021 roku

Gminny Konkurs dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2021 roku
- z motywem z bajki o Kubusiu Puchatku

 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza dzieci i rodziców mieszkających na terenie Miasta i Gminy Skępe do udziału w konkursie na hasło promujące Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem w 2021 r.
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Lipnowskiego oraz Miasta i Gminy Skępe

Regulamin XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.

Patronat:
- Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

- Starosta Lipnowski,

- Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

Patronat medialny :

Zima w Skępem

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW
pt.„Zima w Skępem” (z motywem z ulubionej bajki)

ORGANIZATOR KONKURSU - MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM

ADRESACI KONKURSU:

  • W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RODZICE I DZIECI: Z PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ZERÓWEK i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SKĘPE

  • PATRONAT - BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKĘPE

CELE KONKURSU:

  • Pogłębianie wiedzy o naszej "Małej Ojczyźnie" oraz literaturze

  • Rozwijanie zainteresowania regionem, jego przyrodą, historią, zabytkami i tradycjami, współczesnością i przyszłością Skępego

  • Budowanie więzi emocjonalnej z rodzicami i regionem