XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego - rozstrzygnięcie

Skępe, dn. 11.05.2022 r.

PROTOKÓŁ - WYCIĄG

z posiedzenia Jury XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 11 maja 2022 r. o godz. 16.30 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 22 kwietnia 2022 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

  • Jerzy Kowalski (Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, poeta) – przewodniczący Jury,
  • Monika Kowalska (pedagog, poetka) – członek Jury,
  • Edyta Czachorowska (nauczyciel) - członek Jury,
  • Dariusz Chrobak – (poeta, członek Lipnowskiej Grupy Literackiej) - członek Jury.

Gminny Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty

Zdjęcie przedstawia wspólną fotografię laureata wraz z organizatorami zrobioną po wręczeniu nagrody10 maja 2022 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe odbyło się  wręczenie nagród w Gminnym Konkursie Recytatorskim dla Dzieci i Młodzieży. Konkurs został zorganizowany z okazji  Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. Uroczystość jak wszystkie organizowane w tym roku ubogaciła obchody jubileuszowe Miasta i Gminy Skępe z okazji dwudziestej piątej rocznicy odzyskania praw miejskich.
W konkursie wzięło udział 21 uczestników, którzy dostarczyli do organizatora nagrania z recytacją wybranych przez siebie wierszy.

Pola Negri i jej plan na życie – wykład w skępskiej bibliotece

 

Fotografia przedstawia stojących od lewej strony w Sali Konferencyjnej urzędu :Dorotę Łańcucką, Jerzego Kowalskiego, Bożenę Orszak i Burmistrza Piotra Wojciechowskiego w trakcie rozpoczęcia spotkania i powitania Doroty Łańcuckiej i przybyłych gościW ramach obchodów ogłoszonego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Roku Poli Negri w dniu 2 maja 2022 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe odbył się bardzo pouczający wykład. Prezentację o Poli Negri dla mieszkańców Skępego poprowadziła Dorota Łańcucka, która jako przedstawiciel K-P CEN we Włocławku i współzałożycielka Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri przybyła do Skępego. Była to wspaniała wędrówka po ścieżkach historii kina, którego doskonałą wizytówką i symbolem była pochodząca z Lipna Apolonia Chałupiec znana jako Pola Negri.

Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Recytatorskiego

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – z okazji  Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 26 kwietnia 2022. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Edyta Czachorowska - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji, Jerzy Kowalski – członek Jury

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęło 21 nagrań nadesłanych przez uczestników konkursu

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

Wykład z okazji Roku Poli Negri

Zaproszenie

Wzorowi mali czytelnicy

Kolejne dwa dyplomy powędrowały do naszych wzorowych, małych czytelników w ramach programu „Mała książka. Wielki człowiek” Tym razem uhonorowani zostali Tymek i Antoś. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do częstych wizyt w naszej książnicy.

20220412 142443

Hasło promujące Bibliotekę i czytelnictwo w 2022 r.

Zdjęcie przedstawia organizatorów i laureatów konkursu pozujących do wspólnej fotografii12 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w Konkursie dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w roku 2022 – z motywem związanym z jubileuszem 25 - lecia odzyskania praw miejskich przez Skępe. Konkurs zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem tradycyjnie odbył się pod patronatem  Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w roku 2022 - protokół

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Gminnego Konkursu dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w roku 2022 – z motywem związanym z jubileuszem 25 - lecia odzyskania praw miejskich przez Skępe pod patronatem  Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 31 marca 2022 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie:
Jerzy Kowalski - Przewodniczący Komisji,
Urszula Małkiewicz - członek Komisji
Anna Olszewska  - członek Komisji

Książka dla dzieci- spotkanie biblioteczne

Fotografia przedstawia dzieci stojące w klasie wraz z dyrektorem biblioteki. Dziewczynka wręcza dyrektorowi laurkę. Dzieci trzymają w rękach wykonane przez siebie zakładki do książek1 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem odbyły się zajęcia biblioteczne zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Zajęcia przeprowadzone zostały przez dyrektora Biblioteki W pięciu blokach lekcyjnych wzięły udział wszystkie oddziały z klas 1 -3. Spotkanie z 9 klasami miało formę lekcji bibliotecznej. W trakcie 5 lekcji blisko 180 dzieci dowiedziało się wielu informacji o literaturze dziecięcej. Omówiony został proces powstawania książki, począwszy od pracy twórczej pisarza, a skończywszy na ostatecznym odbiorcy czyli czytelniku. Dzieci poznały sylwetkę H.Ch Andersena oraz jego bajki.