Kulturalne lato w plenerze

Herb Miasta i Gminy Skępe oraz napis KULTURALNE LATO W SKĘPEM

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem
i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem

serdecznie zapraszają dzieci w wieku szkolnym z terenu Miasta i Gminy Skępe do udziału w letnich zajęciach
pt. "Kulturalne lato w plenerze".

W ramach programu w okresie od 5 do 16 lipca odbędą się zajęcia plenerowe, krajoznawcze, sportowe, gry
i zabawy terenowe, oraz wiele innych atrakcji.

Święto poezji w Skępem

 

Zdjęcie przedstawia udekorowane centralne miejsce Sali, w której odbywał się konkurs. W centralnym miejscu tablica z napisem XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego, po bokach rozstawione rollup z logiem Miasta i Gminy Skępe i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem12 czerwca 2021 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Jawor” w Skępem odbyła się uroczysta Gala poświęcona podsumowaniu wyników i wręczeniu nagród w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem. W tym roku honorowy patronat nad imprezą sprawowali: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Lipnowski i Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Tygodnik CLI.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w Polsce oraz liczne ograniczenia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa gala wręczenia odbyła się przy znacznie mniejszej liczbie osób biorących udział w tym wydarzeniu, niż to było w latach poprzednich, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Wiosna w Skępem – wręczenie nagród w konkursie plastycznym

002DSCN250525 maja 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.„Wiosna w Skępem” – (z motywem związanym z biblioteką) z okazji Dnia Bibliotekarze i Bibliotek. Konkurs odbył się patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Wirtualna wystawa prac z Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.„Wiosna w Skępem”

Wirtualna wystawa prac z Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.„Wiosna w Skępem” – (z motywem związanym z biblioteką) z okazji Dnia Bibliotekarze i Bibliotek pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Kamil Kępiński I miejsce - powyżej 6 lat
Na zdjęciu widać skępskiego koziołka w Bibliotece. Koziołek umieszczony jest z lewej strony rysunku z prawej strony jest postać bibliotekarki

Rozstrzygnięcie konkursu pt. Wiosna w Skępem

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.„Wiosna w Skępem” –
(z motywem związanym z biblioteką) z okazji Dnia Bibliotekarze i Bibliotek

 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 18 maja 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Anna Olszewska - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Jerzy Kowalski - członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęły 43 prace plastyczne

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

Protokół z posiedzenia Jury XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego

Skępe, dn. 10.05.2021 r.

PROTOKÓŁ - wyciąg

z posiedzenia Jury XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 10 maja 2021 r. o godz. 16.00 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 23 kwietnia 2021 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

Rozstrzygnięcie Konkursu Recytatorskiego Dla Dzieci i Młodzieży

PROTOKÓŁ

z posiedzenia KONKURSU RECYTATORSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
– z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

  1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 29 kwietnia 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem
  2. Komisja obradowała w składzie: Edyta Czachorowska  - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Jerzy Kowalski - członek Komisji
  3. Komisja stwierdziła, że na konkurs wpłynęły 22 filmy obrazujące recytację wierszy przez uczestników konkursu
  4. W wyniku oceny i analizy nagrań Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

Kolejny konkurs do zamieszczenia na naszej stronie internetowej Konkurs "Lem 2021"

Konkurs "Lem 2021"

dla dzieci młodszych i młodzieży Szkół Podstawowych na stronie  www,

Celem konkursu jest:

- uczczenie pamięci wybitnego polskiego pisarza, patrona roku 2021 – Stanisława Lema,

- popularyzacja twórczości, rozbudzenie talentów,

- upowszechnianie czytelnictwa,

- rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,

- uczestnicy zapoznają się we własnym zakresie z wybranym utworem Stanisława Lema.

Regulamin konkursu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu zaprasza do udziału w konkursie

UWAGA KONKURS !!!!!!!!!!!!

W  związku ze zbliżającą się 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja  zapraszamy dzieci  w wieku przedszkolnym i uczniów klas 1-3 Szkół Podstawowych do udziału w konkursie: „Symbole i barwy narodowe 2021”.

Zadanie polega na wykonaniu:

-  zakładki do książki ,

-  Godła Rzeczypospolitej Polskiej,

z wykorzystaniem symboli i barw narodowych. Konkurs organizowanym jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańska  w Toruniu.  Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu

Mała Książka. Wielki człowiek – wyprawki dla dzieci w bibliotece

Logo akcji mała książka wielki człowiekMała  Książka. Wielki człowiek – wyprawki dla dzieci w bibliotece

Serdecznie zapraszamy dzieci z roczników 2014, 2015, 2016, 2017 do zapisywania się do biblioteki w Skępem i odbierania wyprawek małego czytelnika.