Skępskie-Narodowe Czytanie

Fotografia przedstawia dyrektora i uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce w trakcie czytania "Balladyny" w świetlicyW sobotę 5 września 2020 roku w całej Polsce odbyła się dziewiąta, narodowa akcja czytelnicza pt. "Narodowe Czytanie". Patronat nad wydarzeniem sprawuje Para Prezydencka. W tym roku uczestnicy czytali "Balladynę" Juliusza Słowackiego. Do akcji za sprawą Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem i Urzędu Miasta i Gminy Skępe włączyło się również Skępe. Od kilku lat impreza odbywa się w pięknej scenerii skępskiego rynku - przy fontannie.

Kulturalne lato w plenerze

grupowe zdjęcie dzieci i opiekunów w Ośrodku Wypoczynkowym Jawor . Dzieci trzymają w rękach prace plastyczne przedstawiające sceny z bajek dla dzieci"Kulturalne lato w plenerze" taką nazwę nosił cykl zajęć wakacyjnych zorganizowanych w okresie od 6 do 29 lipca 2020 r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem, Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjne w Skępem i Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjne w Wólce. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa wszystkie zajęcia zostały zorganizowane na świeżym powietrzu przy zachowaniu wszelkich zasad związanych bezpieczeństwem epidemicznym.

W tym roku do udziału w zajęciach zgłosiło się 25 osób z terenu Gminy Skępe. Znaczna część programu  odbywała się nad jeziorem na terenie skępskiego "Okopu".

Narodowe czytanie - 5 września 2020 Rynek Miejski w Skępem

Plakat promujący wydarzenie Narodowego Czytania Balladyny

Dotacja dla biblioteki

Dotacja dla Biblioteki w Skępem
na zakup nowości wydawniczych.

logo programu narodowego rozwoju czytelnictwaTradycyjnie jak co roku, tak i w roku 2020 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie o dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu została podpisana umowa na w.w zadanie. M-GBP w Skępem otrzymała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 3805,00 zł.

Środki te pozwolą na zakup kolejnych, ciekawych pozycji książkowych, które ubogacą księgozbiór Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.

Aktualnie pracownicy biblioteki dokonują wyboru i zakupu nowości wydawniczych.

logo biblioteki narodowej

Kulturalne lato w Skępem

Herb Miasta i Gminy Skępe oraz napis KULTURALNE LATO W SKĘPEM

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, Centrum Kulturalno-Oświatowo -Rekreacyjne w Skępem i Centrum Kulturalno-Oświatowo- Rekreacyjne w Wólce

serdecznie zapraszają dzieci w wieku szkolnym z terenu Miasta i Gminy Skępe do udziału w letnich zajęciach

pt. "Kulturalne lato w plenerze".

 W ramach programu w okresie od 6 do 20 lipca odbędą się zajęcia plenerowe, krajoznawcze, sportowe, gry i zabawy terenowe, oraz wiele innych atrakcji.

Chętnych do udziału w zajęciach prosimy
 o zapisywanie się w siedzibie biblioteki,
CKOR w Skępem i CKOR w Wólce
do 3 lipca 2020 r.

Nie siedź w domu
spędź radośnie wakacje
Zapraszamy!!!

 

Uwaga!!! Wszystkie zajęcia mają charakter plenerowy, z zachowaniem reżimu sanitarnego przewidzianego dla spotkań plenerowych w okresie pandemii. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć plenerowych np. z przyczyn pogodowych - zajęcia zostają odwołane

Narodowe czytanie "Balladyny"

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem wraz z Miastem i Gminą Skępe po raz kolejny zgłosiła się do uczestnictwa w akcji Narodowego Czytania. W tym roku wydarzenie to odbędzie się 5 września. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Para Prezydencka. Lekturą tegorocznej edycji jest "Balladyna” Juliusza Słowackiego.

 Jest to już dziewiąta odsłona tego ważnego dla Polaków wydarzenia kulturalnego. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Mała książka – wielki człowiek

W tym roku Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem po raz kolejny przystąpiła do programu czytelniczego realizowanego przez Instytut Książki pt. skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym pt. "Mała książka - wielki człowiek"

plakat zawiera miniaturę ksiązki, logo akcji i kartę czytelnikaTegoroczna edycja jest trzecią, w której skępska biblioteka bierze udział.  Założeniem programu jest m.in wzrost liczby czytelników w wieku przedszkolnym, którzy po rozpoczęciu przygody z książką wyrabiają nawyk korzystania z Biblioteki i postrzegają ją jako miejsce przyjazne, w którym czują się swobodnie i bezpiecznie. Kolejnym powodem istnienia programu jest także zwiększenie liczby czytelników – nie tylko dzieci biorących udział w projekcie, ale także ich rodziców, którzy nierzadko odwiedzają Bibliotekę po raz pierwszy od wielu lat.

Konkurs na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo

Nagrody oraz dyplomy dla laureatów konkursu17 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej w Urzędu Miasta i Gminy Skępe odbyło się wręczenie nagród uczestnikom Gminnego Konkursu dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2020 r. Wydarzenie to objęte zostało honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach

Zdjęcie przedstawia grupę dzięci trzymających otrzymane upominki30 maja rozpoczął się XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem ,,Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach’’.

Z tej okazji 10 maja 2020 r. na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Wierzbicku, w którym edukację realizują również dzieci z tereny Gminy Skępe w placówce gościł dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem Jerzy Kowalski.

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Gminnego Konkursu dla dzieci
 i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2020 r.
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 11 marca 2020 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Jerzy Kowalski - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Anna Olszewska- członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęło 49 haseł nadesłanych przez 18 uczestników

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

I miejsce - Adam Kalksztejn

II miejsce - Nikodem Przybyszewski

II miejsce - Martyna Chojnacka

III miejsce - Oskar Skibicki