Gminny Konkurs dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2022 roku

Gminny Konkurs dla dzieci i rodziców na hasło
promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2022 roku
 - z motywem związanym z jubileuszem
25- lecia odzyskania praw miejskich przez Skępe

 Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza dzieci i rodziców mieszkających na terenie Miasta i Gminy Skępe do udziału w konkursie na hasło promujące Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem w 2022 r.
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Kubusia Puchatka spacer po Skępem z okazji jubileuszu Miasta

Fotografia przedstawia wystawę prac plastycznych, konkursowych ustawioną w Sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Skępe. Prace leżą na stolikach i wyeksponowane SA również na planszach ustawionych na sztalugach1 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Plastycznego dla dzieci i rodziców pt. „Kubusia Puchatka spacer po Skępem”. Konkurs został zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka przypadającego 18 stycznia oraz dwudziestej piątej rocznicy odzyskania praw miejskich przez Skępe. W uroczystości wzięli udział laureaci wraz z opiekunami, którzy z rąk organizatorów i patrona konkursu Burmistrza Piotra Wojciechowskiego otrzymali dyplomy i nagrody. Z okazji gali konkursowej uczestnicy mogli podziwiać wystawę prac złożonych na konkurs.

Konkursu pt. Kubusia Puchatka spacer po Skępem - rozstrzygnięcie

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców
pt. Kubusia Puchatka spacer po Skępem
z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka przypadającego 18 stycznia
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 17 lutego 2022 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem
2. Komisja obradowała w składzie: Anna Olszewska - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji
3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęły 32 prace plastyczne
4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Lipnowskiego oraz Miasta i Gminy Skępe

Regulamin XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.

Patronat:
- Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego,

- Starosta Lipnowski,

- Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

Patronat medialny :

Kubusia Puchatka spacer po Skępem

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW
pt. Kubusia Puchatka spacer po Skępem
 (z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka przypadającego 18 stycznia)

ORGANIZATOR KONKURSU - MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM

ADRESACI KONKURSU:

  • W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RODZICE I DZIECI: Z PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ZERÓWEK i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SKĘPE

Wesołych Świąt

Życzenia z okazji Świąt Bożegonarodzenia

Informacja

Zgodnie z Zarządzeniami Nr 11/2021 oraz Nr 12/2021

 

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem z dnia 10 grudnia 2021 r.
informujemy, iż Biblioteka Publiczna w Skępem

 

- w dniach 24 oraz 31 grudnia 2021 r. będzie czynna od godziny 7.30 do godziny 12.00.

- w dniach 27 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. będzie nieczynna z uwagi na święta przypadające w sobotę w dniach: 25 grudnia 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.

Dyrektor

Jerzy Kowalski

Mikołajkowe czytanie bajek ze skępską biblioteką

161 1Miesiąc grudzień to czas intensywnej pracy dla Mikołaja i jego pomocników.
Z tej okazji, korzystając z zaproszenia dyrektorów placówek oświatowych, jako biblioteczny pomocnik Świętego Mikołaja tradycyjnie odwiedziłem przedszkolaków i najmłodsze dzieci z naszej Gminy.

Wizyta w przedszkolu

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Jerzy Kowalski odwiedził Publiczne Przedszkole im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Skępem. W ramach spotkania wraz z dziećmi omówione zostały ich podstawowe prawa. Ważne jest, aby dziecko od najmłodszych lat wychowywało się w przekonaniu, że ma zagwarantowane określone i niepodważalne prawa, nad realizacją których czuwają dorośli. Prawa tożsame z prawami innych dzieci na całym świecie. Ważne jest, aby maluch wiedział o swoich prawach, był ich świadomy, rozumiał ich sens, a także miał poczucie obowiązkowości i przynależności społecznej. Dzieci pomimo młodego wieku wykazały się dużą wyobraźnią i w bardzo obrazowy sposób wypowiadały się na temat przynależnych i zagwarantowanych im w systemie prawnym praw. Druga część spotkania była nawiązaniem do niedawno obchodzonego święta pluszowego misia. Dzieci z radością kolorowały obrazki z bohaterami ich ulubionych bajek m.in z Kubusiem Puchatkiem, Misiem Uszatkiem, czy też Maszą i Niedźwiedziem.

Przedszkolaki słuchają omówienia przysługujących im praw

Czwóka przedszkolaków prezentują rysunki

Przedszkolak odbiera okolicznościowy prezent

Grupa przedszkolaków pozuje do wspólnego zdjęcia

Nasza mała ojczyzna

22 listopada 2021 r. odbyła się lekcja biblioteczna w kl 1 c Szkoły Podstawowej im Gustawa Zielińskiego w Skępem. Wraz z ich wychowawczynią Pani Aliną Sobocińską w oparciu o dokumentację fotograficzną na slajdach odbyliśmy cudowną podróż po Skępem. Zwiedziliśmy naszą małą ojczyznę rozpoczynając podróż od zamierzchłego średniowiecza, poprzez skępskie grodziska, lokację miasta, historię kultu maryjnego, wojny, najazdy, a skończyliśmy naszą wędrówkę na tym, co tu i teraz, czyli na otaczającej nas współczesności. Poznaliśmy zacnych dobrodziejów naszego Skępego z Mikołajem Kościeleckim i Gustawem Zielińskim na czele. Poznaliśmy twórców regionalnych i tajemnice ukryte w herbie Skępego. Była to cudowna, wspólna wędrówka poprzez niełatwe dzieje naszej małej ojczyzny. Dzieci były niezwykle aktywne. Brawa dla dyrekcji i wychowawczyni za pobudzanie wrażliwości na tematy regionalne. Brawa dla dzieci za ich wielkie zaangażowanie w trakcie lekcji i ogromną wiedzę o regionie.

Zdjęcie przedstawia dzieci z klasy Ic i dyrektora biblioteki pozujących do wspólnej fotografii w klasie pod tablicą