Fotografia przedstawia dzieci stojące w klasie wraz z dyrektorem biblioteki. Dziewczynka wręcza dyrektorowi laurkę. Dzieci trzymają w rękach wykonane przez siebie zakładki do książek1 kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem odbyły się zajęcia biblioteczne zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Zajęcia przeprowadzone zostały przez dyrektora Biblioteki W pięciu blokach lekcyjnych wzięły udział wszystkie oddziały z klas 1 -3. Spotkanie z 9 klasami miało formę lekcji bibliotecznej. W trakcie 5 lekcji blisko 180 dzieci dowiedziało się wielu informacji o literaturze dziecięcej. Omówiony został proces powstawania książki, począwszy od pracy twórczej pisarza, a skończywszy na ostatecznym odbiorcy czyli czytelniku. Dzieci poznały sylwetkę H.Ch Andersena oraz jego bajki.

Omówiona została  również polska literatura dziecięca i autorzy bajek dla dzieci m.in. Marii Konopnicka Wanda Chotomska, Jan Brzechwa jak również mieszkającej niegdyś w Wymyślinie Ewa Szelburg-Zarembina. W trakcie spotkań czytane były wiersze Jana Brzechwy, „Klechdy domowe” m.in opowieść o Popielu, którego zjadły myszy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach literacko-plastycznych. Pisały opowiadania, projektowały zakładki i okładki do książek, projektowały ilustracje do „Księgi Bajek”. Dzieci wyjątkowo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, z czego można wywnioskować, że lekcję nie były nudne. Jest to doskonała forma promocji czytelnictwa przez naukę i zabawę.

Fotografia przedstawia dzieci stojące w klasie wraz z dyrektorem biblioteki. Dziewczynka wręcza dyrektorowi laurkę. Dzieci trzymają w rękach wykonane przez siebie zakładki do książek

Fotografia przedstawia dzieci stojące w klasie wraz z dyrektorem biblioteki. Dzieci trzymają w rękach wykonane przez siebie zakładki do książek

Fotografia przedstawia ucznia stojącego w klasie przy tablicy. Uczeń trzyma w ręce wykonana przez siebie pracę plastyczną

Zdjęcie przedstawia uczniów siedzących w ławkach szkolnych w trakcie zajęć

Fotografia przedstawia dwie uczennice stojące w klasie przy tablicy. Uczennice czytają napisaną przez siebie bajkę

Zdjęcie przedstawia uczniów siedzących w ławkach szkolnych w trakcie zajęć. Przy biurku nauczyciela siedzi dyrektor biblioteki i czyta uczniom bajki

Fotografia przedstawia dwóch uczniów stojących w klasie przy tablicy. Uczniowie czytają napisaną przez siebie bajkę

Zdjęcie przedstawia dwie uczennice w trakcie rysowania na plakacie – dużej karcie papieru leżącej na ławce szkolnej

Zdjęcie przedstawia grupę uczennic w trakcie wspólnego pisania bajki. Uczennice siedzą w klasie na dywanie

Fotografia przedstawia dwie uczennice stojące w klasie przy tablicy. Uczennice czytają napisaną przez siebie bajkę

Zdjęcie przedstawia dyrektora biblioteki stojącego klasie przy tablicy interaktywnej w trakcie prowadzonych przez niego zajęć

Zdjęcie przedstawia grupę uczniów w trakcie wspólnego pisania bajki. Uczniowie siedzą w klasie  przy stoliku

Fotografia przedstawia ucznia stojącego w klasie. Uczeń trzyma w ręce wykonana przez siebie pracę plastyczną

Fotografia przedstawia ucznia stojącego w klasie przy tablicy. Uczeń trzyma w ręce wykonana przez siebie pracę plastyczną