Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Jerzy Kowalski odwiedził Publiczne Przedszkole im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Skępem. W ramach spotkania wraz z dziećmi omówione zostały ich podstawowe prawa. Ważne jest, aby dziecko od najmłodszych lat wychowywało się w przekonaniu, że ma zagwarantowane określone i niepodważalne prawa, nad realizacją których czuwają dorośli. Prawa tożsame z prawami innych dzieci na całym świecie. Ważne jest, aby maluch wiedział o swoich prawach, był ich świadomy, rozumiał ich sens, a także miał poczucie obowiązkowości i przynależności społecznej. Dzieci pomimo młodego wieku wykazały się dużą wyobraźnią i w bardzo obrazowy sposób wypowiadały się na temat przynależnych i zagwarantowanych im w systemie prawnym praw. Druga część spotkania była nawiązaniem do niedawno obchodzonego święta pluszowego misia. Dzieci z radością kolorowały obrazki z bohaterami ich ulubionych bajek m.in z Kubusiem Puchatkiem, Misiem Uszatkiem, czy też Maszą i Niedźwiedziem.

Przedszkolaki słuchają omówienia przysługujących im praw

Czwóka przedszkolaków prezentują rysunki

Przedszkolak odbiera okolicznościowy prezent

Grupa przedszkolaków pozuje do wspólnego zdjęcia