22 00510 czerwca 2023 roku do Skępego na Galę wręczenia nagród w dwudziestej pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Skępe przybyli laureaci wraz z opiekunami. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował Tygodnik CLI. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym „Jawor” w Skępem, w przepięknej scenerii Jeziora Wielkiego, z widokiem na skępski klasztor.

Z okazji konkursu do Skępego przybyli fundatorzy nagród, którzy osobiście, bądź poprzez swoich przedstawicieli wręczyli laureatom ufundowane przez siebie wartościowe nagrody rzeczowe. Wśród gości konkursowych, którzy przybyli do Skępego byli przedstawiciele reprezentujący zarówno władze europejskie, centralne oraz samorządowe wszystkich szczebli samorządu tj. samorząd wojewódzki, powiatowy jak również gminny z gmin powiatu lipnowskiego. 

W uroczystości m.in. wziął udział senator RP Józef Łyczak, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść, radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Katarzyna Lubańska reprezentująca posła na Sejm RP Tomasza Lenza. Starostę Lipnowskiego reprezentował Członek Zarządu Powiatu Jerzy Kowalski i jednocześnie dyrektor Biblioteki w Skępem. Na uroczystość przybyli również Ewelina Kruszewska Dyrektor Gminnej Biblioteki w Tłuchowie reprezentująca Wójta Gminy Tłuchowo, Dyrektor OKIB we Wielgiem Katarzyna Kwiecińska reprezentująca Wójta Gminy Wielgie, Dorota Łańcucka reprezentująca Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Dominika Trojanowska menadżer Zajazdu Mihałufka oraz przedstawiciele Miasta i Gminy Skępe Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski i Sekretarz Miasta i Gminy Zbigniew Małkiewicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Skępem Aleksandra Ruszkowska, oraz Ryszard Bartoszewski reprezentujący Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Galę wręczenia nagród laureatom zaszczycił również swoją obecnością Jan Krajewski Prezes Polskiego Związku Bibliotek.

Galę wręczenia nagród poprowadził Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem Jerzy Kowalski, który powitał wszystkich zgromadzonych na uroczystościach. Po powitaniach uczestników gali w nastrojową atmosferę poetyckich wzruszeń przepięknym śpiewem wprowadziły artystki – uczennice Publicznej Szkoły Muzycznej z Lipna oraz Szkoły Muzycznej w Czernikowie: Karolina Górzyńska, Alicja Leśniewska, Lena Lewandowska i Zuzanna Sumińska przygotowane pod kierunkiem Anny Dzwonkowskiej.

Po występie artystycznym nastąpiło odczytanie protokołu Jury, po czym laureaci z rąk fundatorów otrzymali cenne nagrody rzeczowe w postaci m.in. sprzętu elektronicznego:, drukarki tabletu, zegarków typu smartwatch, i innych. Laureatka nagrody głównej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymała nagrodę finansową w wysokości 1500 zł.  Tradycją skępskiego konkursu poetyckiego jest czytanie przez nagrodzonych zwycięskich wierszy. Również w tym roku goście wysłuchali nagrodzonych utworów poetyckich w wykonaniu ich autorów.

W tym roku Jury przyznało następujące lokaty w konkursie, które przedstawiamy poniżej.

W kategorii wiekowej od 10 do 15:

- I miejsce – ,,Nagroda Banku Spółdzielczego w Skępem” – Jakub Sadowski godło "SAD", ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” w Warszawie ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa, za zestaw wierszy

- II miejsce – „Nagroda Waldemara Łykowskiego właściciela Firmy FHU „Akryl Farby i Lakiery” – Anna Bieńkowska, godło „Rass-, ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” w Warszawie ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa, za zestaw wierszy

- III miejsce „Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Radosława Sikorskiego” Marcelina Oziemska-Detko, godło „Delicsion”, ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” w Warszawie ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa, za zestaw wierszy,

- III miejsce „Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego” Antonina Mrowiec, godło RÓŻYCZKA, zam. Stalowa Wola, ucz. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie - "Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” Nikola Mozgawa, godło MOZNIK, ucz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola, zam. Stalowa Wola, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie- „Nagroda Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej” Karolina Kłosińska, godło „Kara” ucz. Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu, Nadróż 56, 87-515 Rogowo, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Wójta Gminy Tłuchowo” Sebastian Chyła godło „Bastek” zam. Chłopska Wola, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie -„Nagroda Michała Orzechowskiego - właściciela Zajazdu Mihałufka” Irena Borowicz godło „Orchidea” zam. Przyrowa, ucz. Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Borzymin 5, 87-500 Rypin, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Wójta Gminy Wielgie” Nadia Kucharska, godło „Nadia Kuchareczka” ucz. Szkoły Podstawowej nr 7 im. Józefa Bema Al. Bema 30 63-400 Ostrów Wielkopolski, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Radnego Rady Powiatu w Lipnie Jerzego Kowalskiego” Lena Kulik godło „Kłopot” ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” w Warszawie ul. Wandy Rutkiewicz 2, za zestaw wierszy.

W kategorii wiekowej od 16 – do 21 roku życia:

- I miejsce - „Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Martyna Kaja Kumor godło „TOSKANIA”, zam. Bądkowo, za zestaw wierszy,

- II miejsce - „Nagroda Starosty Lipnowskiego” – Izabela Chyła godło „BELLA2003” zam. Chłopska Wola, za zestaw wierszy,

- III miejsce – „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skępe” – Maja Siwik, godło „Amare” Wilków ucz. II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, ul. Zielona 17, 59-220 Legnica, za zestaw wierszy;

- III miejsce – „Nagroda Wójta Gminy Kikół” Małgorzata Chodyka godło „Mał-Goś” zam. Międzyrzec Podlaski, ucz. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Białej Podlaskiej ul. Janowska 55, 21-500 Biała Podlaska, za zestaw wierszy

- Wyróżnienie – „Nagroda Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie” Gabriela Krakowska godło „Gabi” zam. Ostrów Wielkopolski ucz. III LO w Ostrowie Wielkopolskim, za zestaw wierszy.

- Wyróżnienie – „Nagroda Senatora RP Józefa Łyczaka: Dominika Liszkiewicz godło „Senna” zam. Piła, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Posła na Sejm RP Tomasza Lenza” Jessika Kosatka godło Rose- zam. Skępe, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrchy” godło „Miklusik” Jakub Miklus zam. Stalowa Wola, ucz. Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K Norwida  w Stalowej Woli, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury, i Sportu „Czyż-Nie" Karina Sieklicka godło KARNA, zam. Trąbin Rumunki, ucz. Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Czesława Lissowskiego, 87-501 Rypin, ul. Kościuszki 51, za zestaw wierszu

Na zakończenie w stronę organizatorów popłynęły gratulacje i jubileuszowe życzenia od przybyłych na uroczystość przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem należy do grona prestiżowych polskich konkursów poetyckich skierowanych do dzieci i młodzieży, co często w swych wypowiedziach podkreślają uczestnicy konkursu, rodzice i nauczyciele. Dla Skępego, dla powiatu a nawet regionu to doskonała forma promocji. Z roku na rok staje się on coraz bardzie rozpoznawalną wizytówką Ziemi Dobrzyńskiej. Trwa on nieprzerwanie od dwudziestu jeden lat, co można przełożyć na liczby mówiąc, iż poprzez konkurs udało się dotrzeć z informacją o Skępem, o powiecie i regionie do wielu tysięcy ludzi, a kilkaset na zawsze będzie miało swój związek i wspomnienia ze Skępem poprzez otrzymane nagrody i wyróżnienia.

Fotografia przedstawia stojącą dziewczynę i śpiewającą piosenkę w Sali w której odbywa się gala konkursowa

Fotografia przedstawia stojące dziewczyny i śpiewającą piosenkę w Sali w której odbywa się gala konkursowa

Fotografia przedstawia stojącą dziewczynę i śpiewającą piosenkę w Sali w której odbywa się gala konkursowa

 Fotografia przedstawia Jury siedzące za stołem. Przewodniczący Jury odczytuje protokół

Fotografia przedstawia widok na salę w której na krzesłach siedzą uczestnicy i goście uczestniczący w gali konkursowej

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez radnego rady Powiatu laureatce

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez przedstawiciela Gminy Wielgie i  przedstawicieli samorządu województwa laureatce

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez przedstawiciela Zajazdu Mihałufka i  przedstawicieli samorządu województwa laureatce

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez przedstawiciela Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i przedstawicieli samorządu województwa laureatce

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez Senatora Józefa Łyczaka i  przedstawiciela samorządu województwa laureatce

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem i  przedstawicieli samorządu województwa laureatce

Fotografia przedstawia laureatkę czytającą nagrodzony wiersz. W sali, w której odbywa się gala konkursowa

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez przedstawiciela KPCEN we Włocławku i  przedstawicieli samorządu województwa laureatce

Fotografia przedstawia moment czytania nagrodzonego wiersza laureatki przez poetę Romana Zasowskiego w Sali w której odbywa się konkurs

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez przedstawicieli Miasta i Gminy Skępe i  przedstawicieli samorządu województwa laureatce

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez przedstawicieli Miasta i Gminy Skępe i  przedstawicieli samorządu województwa laureatce

Fotografia przedstawia laureatkę czytającą nagrodzony wiersz. W Sali, w której odbywa się gala konkursowa

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez przedstawicieli  Członka Zarządu Powiatu Lipnowskiego i  przedstawicieli samorządu województwa laureatce

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez przedstawicieli samorządu województwa laureatce

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez przedstawicieli samorządu województwa laureatce

Fotografia przestawia moment wręczenia nagrody przez Dorotę Łańcucką laureatce

Fotografia przedstawia moment wręczenia podziękowań za pracę w Jury

Fotografia przedstawia moment wręczenia podziękowań za pracę w Jury

Fotografia przedstawia Senatora Józefa Łyczaka przemawiającego do uczestników Gali

Fotografia przedstawia Dorotę Łańcucką radną Rady Powiatu w  Lipnie przemawiającą do uczestników gali konkursowej