Konkurs "Lem 2021"

dla dzieci młodszych i młodzieży Szkół Podstawowych na stronie  www,

Celem konkursu jest:

- uczczenie pamięci wybitnego polskiego pisarza, patrona roku 2021 – Stanisława Lema,

- popularyzacja twórczości, rozbudzenie talentów,

- upowszechnianie czytelnictwa,

- rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,

- uczestnicy zapoznają się we własnym zakresie z wybranym utworem Stanisława Lema.

Regulamin konkursu