Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu4 maja 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe odbył się coroczny konkurs recytatorski organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem.
W tym roku dzieci rywalizowały w ramach Gminnego konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży z okazji  Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pt. „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” oraz „Poetycki spacer z Janem Brzechwą – Brzechwa Dzieciom” Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Konkurs otworzył Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem Jerzy Kowalski wraz z patronem konkursu Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe Piotrem Wojciechowskim. Do konkursu przystąpiła rekordowa ilość osób, bo aż 60 uczestników ze szkół i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Skępe. Uczestnicy mogli występować w dwóch kategoriach tematycznych recytując wiersze Jana Brzechwy i Księdza Jana Twardowskiego. Jury złożone z poetów Lipnowskiej Grupy Literackiej pod przewodnictwem Czesławy Krystyny Chojnickiej, w skład którego weszły  Maria Rykowska i Monika Kozicka oceniało uczestników w odpowiednich kategoriach wiekowych.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń osób chętnych do udziału w dniu konkursu nastąpiło tylko wysłuchanie uczestników. Ocena i podsumowanie występów dzieci przez Jury nastąpiło po zakończeniu recytacji, bez udziału uczestników. Nagrody i wyróżnienia uczestnikom wręczył dyrektor biblioteki wraz z opiekunami i dyrektorami poszczególnych szkół i przedszkoli, w placówkach, z których pochodzili laureaci.

W wyniku oceny ustalono następujące wyniki konkursu:

Kategoria - poezja Jana Brzechwy

Grupa wiekowa 3-6 lat

I miejsce - Hubert Wojdyła
II miejsce - Barbara Wiśniewska
II miejsce - Kinga Pietrzakowska
II miejsce – Mikołąj Sztupecki
III miejsce – Antoni Zglenicki
III miejsce – Blanka Polakowska

Wyróżnienia: Hanna Pawłowska, Zuzanna Kośmider, Alicja Kędzierska, Antoni Topolewski, Norbert Szpejna

Grupa wiekowa 7- 8 lat

I miejsce – Emilia Wysińska
I miejsce - Borys Makowski
II miejsce – Maja Kępińska
II miejsce- Klaudia Jórska
III miejsce – Aleksander Prętkiewicz

Wyróżnienia: Maja Łabiszewska, Szymon Balcerzak

Grupa wiekowa 9 – 14 lat

I miejsce – Artur Stankiewicz
I miejsce – Roksana Witkowska
I miejsce – Mateusz Kowalski
I miejsce – Marcin Domeradzki
II miejsce – Maria Leszczyńska
II miejsce – Kaja Wyrostkiewicz
III miejsce – Karolina Kaźmierczak
III miejsce – Marcel Kępiński

Wyróżnienia: Weronika Skucha, Lena Frymarkiewicz

 

Kategoria poezja Księdza Jana Twardowskiego

Grupa wiekowa 4-7 lat

I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Aleksandra Buczek
III miejsce – Radosław Małkiewicz

Grupa wiekowa 8 - 11 lat

I miejsce – Mateusz Kowalski
II miejsce - Franciszek Krymka
III miejsce – Amelia Kostka
III miejsce Maja Elwertowska

Grupa wiekowa 12-15 lat

I miejsce – Adam Borowski
I miejsce – Agata Kowalska
II miejsce – Natalia Koprowska
II miejsce – Maria Abramowicz
III miejsce – Artur Jurek

Wyróżnienia: Małgorzata Kwaśnicka, Zuzanna Jaskóła

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim biorącym udział w konkursie. Zapraszamy do udziału w jego kolejnych edycjach.

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przestawia Dyrektora biblioteki i burmistrza stojących w Sali konferencyjnej urzędu i witających uczestników konkursu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia Jury Konkursu recytatorskiego w dali widać siedzących na krzesłach uczestników konkursu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu

Fotografia przedstawia nagrodzonych uczestników konkursu

Fotografia przedstawia nagrodzonych uczestników konkursu

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu otrzymującego nagrodę

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu otrzymującego nagrodę

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu otrzymującego nagrodę

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu otrzymującego nagrodę