Protokół z XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Skępe, dn. 05.05.2024 r.

PROTOKÓŁ

W dniu 5 maja 2024 r. o godz. 15.00 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 22 kwietnia 2024 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

Hasło Promujące bibliotekę i czytelnictwo

Na zdjęciu widać rollup z napisem Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem oraz nagrody wyłożone na stoliku w Sali konferencyjnej urzędu27 marca w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w Gminnym konkursie dla dzieci i rodziców na rymowankę o bibliotece lub hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2024 roku. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 19 marca 2023  r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem. Komisja obradowała w składzie: Jerzy Kowalski - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Anna Olszewska  - członek Komisji. Na Konkurs wpłynęło 18 haseł i rymowanek.

Przedszkolaki w bibliotece

Na zdjęciu widać dzieci siedzące w bibliotece przy stolikach i dyrektora biblioteki stojącego przed dziećmi w trakcie prowadzonych zajęć18 kwietnia 2024 r. w progi skępskiej biblioteki zawitały przedszkolaki z Klubu Malucha w Skępem. W trakcie wizyty dzieci poznały zasady korzystania ze zbiorów. Zapoznały się z ofertą lektur oraz zajęć bibliotecznych dla dzieci. Wysłuchały bajek i wierszyków czytanych w trakcie spotkania przez dyrektora biblioteki, oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych.

Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży

Na zdjęciu widać dyrektora biblioteki pozującego z grupką dzieci do wspólnej fotografii w sali konferencyjnej urzędu12 maja odbyło się wysłuchanie uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży z okazji Światowego Dnia Książki i  Praw Autorskich pt. Poetycka Wiosna w  Skępem zorganizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Do konkursu przystąpiło 54 uczestników którzy recytowali wybrane przez siebie utwory w trzech kategoriach tematycznych. Pierwsza kategoria to teksty poety księdza Jana Twardowskiego. Druga kategoria -zawierała teksty Jana Brzechwy. Trzecia grupa recytatorów zmagała się z tekstami poetów Ziemi Dobrzyńskiej.

XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2024 - zmiana terminu nadsyłania prac

Gminny konkurs dla dzieci i rodziców na logo Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza dzieci i rodziców mieszkających na terenie
Miasta i Gminy Skępe do udziału w konkursie na logo Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem zorganizowanym z okazji

XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2024

Regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 542877015

2. Cele konkursu:

  • promocja i popularyzacja biblioteki 
  • rozwijanie kreatywności
  • integracja mieszkańców z biblioteką
  • wzmacnianie więzi społecznych i rodzinnych