Barwy biało-czerwone brzmią, jak niepodległość - rozstrzygnięcie

Skępe, dn. 02.11.2023 r.

Protokół

z posiedzenia Jury Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Rodziców pt. „Barwy biało-czerwone brzmią, jak niepodległość” zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 2 listopada 2023 roku zebrała się komisja oceniająca w celu dokonania oceny dostarczonych na konkurs prac:

Anna Olszewska - Przewodniczący Jury,

Urszula Małkiewicz - członek Jury

Jerzy Kowalski - członek Jury,

Skrócenie czasu pracy

Zarządzenie nr 6/2023

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem w dniu 31 października 2023 r.

Na podstawie art.17 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz.493) ze zm., oraz Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem z dnia 2 stycznia 2008 r.

zarządzam, co następuje:

  • 1. W dniu 31 października 2023 r. ustala się czas pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem od godziny 730 do godziny 1200­
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia

W oryginale podpisał
Jerzy Kowalski

Dyrektor
Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Skępem

Edukacja i rehabilitacja w skępskiej bibliotece

Na zdjęciu widać grupkę osób dzieci i ich opiekunów stojących w bibliotece wraz z dyrektorem biblioteki25 października 2023 r. skępska biblioteka z wielką radością  gościła uczniów z Niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Wierzbicka. Okazją do odwiedzin i zwiedzania książnicy były zbliżające się obchody Święta Niepodległości oraz obchodzony w 25 października dzień pupila wielu dzieci tzn. Dzień Kundelka.

Mała Książka. Wielki Człowiek.

6Nasza biblioteka po raz kolejny bierze udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki pn. Mała Książka. Wielki Człowiek. W ramach programu dziecko, które zapisze się do biblioteki otrzymuje wyprawkę małego czytelnika, w skład której wchodzi karta małego czytelnika. Każda wizyta zakończona wypożyczeniem owocuje naklejeniem naklejki na kartę.

Informacja

INFORMACJA

 

Informujemy Czytelników Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w  Skępem, iż w sobotę 21 października 2023 r.
w godzinach od 8.00 do 12.00 biblioteka będzie pełnić dyżur.
W tym dniu będą realizowane wypożyczenia i zwroty książek.

Serdecznie zapraszam

Jerzy Kowalski

Dyrektor M-GBP w Skępem