Biblioteka nasza prenumeruje czasopisma. Ich oferta jest corocznie modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami czytelników oraz zmieniającą się ofertą wydawniczą na rynku periodyków.

Czasopisma udostępniane są na miejscu, ponadto istnieje możliwość wypożyczenia czasopism do domu.

Wykaz czasopism:

  1. Gazeta Pomorska
  2. Nowości  Włocławskie
  3. Poradnik Bibliotekarza
  4. Mój Piękny Ogród
  5. Focus Poznać i Zrozumieć Świat
  6. Twój Styl
  7. Nasze Skępe