Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny napływ nowości. To od zaopatrzenia biblioteki w potrzebną i poszukiwaną literaturę zależy, czy czytelnicy chętnie i często będą korzystać z naszych usług.
Gromadzony przez lata księgozbiór stanowi obecnie dużą wartość nie tylko materialną, ale przede wszystkim duchową, zaspokajającą potrzeby czytelnicze naszej gminy.
Biblioteka dysponuje księgozbiorem adresowanym do różnych grup społecznych, zaspokajającym różnorakie potrzeby i upodobania czytelnicze.
Księgozbiór Książnicy Skępskiej liczy 18.500 woluminów. Ma charakter uniwersalny, gromadzi i udostępnia czytelnikom:

  1. literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży, polską i obcą klasykę, lektury szkolne
  2. literaturę popularnonaukową oraz wydawnictwa o charakterze informacyjnym, słowniki, encyklopedie, informatory ze wszystkich dziedzin wiedzy

W Bibliotece funkcjonuje elektroniczny katalog on-line oraz tradycyjne katalogi: alfabetyczny i działowy.
Katalog elektroniczny książek opracowywany w programie SOWA umożliwia wyszukiwanie według różnych kryteriów: autora, tytułu, tytułu serii, wydawcy, hasła przedmiotowego, symbolu UKD i numeru ISBN.