PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Gminnego konkursu dla dzieci i rodziców na rymowankę o bibliotece lub hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2024 roku

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 19 marca 2023  r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Jerzy Kowalski - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Anna Olszewska  - członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęło 18 prac nadesłane przez 8 uczestników

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

I miejsce – Lidia Essa za tekst:

„Oprócz książki skępska biblioteka
Ma coś dodatkowo dla młodego człowieka
„Nie siedź w domu” do nas woła
I jest radość dookoła!
W ferie i w wakacje
Biblioteka robi dla nas różne akcje.

II miejsce –Bartosz Odziemczyk

za tekst:

Nie ma bardziej wartościowego sposobu spędzania czasu na świecie,
Niż ten w naszej skępskiej bibliotece

III miejsceMaja Kalksztejn

za tekst:

W centrum na skwerze, gdzie kozioł pilnuje siadam
Na ławce i książkę wertuję.
A gdy już kończę biegnę po  nową
Do biblioteki, bo tam mi pomogą.
Pan Jurek księgozbiór ma bardzo bogaty
A Pani Ula kierunek wyznaczy

oraz wyróżnienie:  Laura Odziemczyk za tekst:

Tam cisza i spokój,
Uśmiechnięte twarze.
To tam mnie zawsze znajdziesz:
Biblioteka – moje miejsce marzeń

5. Organizatorzy serdecznie dziękują i gratulują uczestnikom za udział w Konkursie.

 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz dyplomów uczestnikom Konkursu odbędzie się 27 marca 2024 r. – środa o godzinie 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe (sala nr 12)

Serdecznie zapraszamy