Zdjęcie przedstawia moment wręczenia podziękowania przez uczennicę dyrektorowi biblioteki . na pierwszym planie widać dyrektora i uczennicę stojących w klasie. Na drugim planie widać pozostałych uczniów4 kwietnia 2023 r. w klasie 2 c Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem odbyły się zajęcia biblioteczne z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Zajęcia poprowadził  dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Jerzy Kowalski. W ramach lekcji bibliotecznej dzieci poznały genezę święta oraz charakterystykę i szczególną funkcję książek dedykowanych dzieciom.

Pod okiem prowadzącego rozwiązały krzyżówkę, której treścią były tytuły znanych i lubianych przez dzieci bajek autorstwa Jana Brzechwy. Rozwiązanie  krzyżówki stanowiło hasło z nazwą obchodzonego święta. Na zakończenie zajęć dzieci wręczyły gościowi śliczną laurkę, jako podziękowanie za odbytą lekcję. 

Zdjęcie przedstawia uczniów i dyrektora biblioteki siedzących w klasie na dywanie w kręgu. Dyrektor i jedna uczennica czytająca z książki siedzą na krzesełkach

Zdjęcie przestawia dyrektora biblioteki stojącego w klasie i czytającego coś z kartki. Przed dyrektorem w ławkach szkolnych siedzą dzieci

Zdjęcie przedstawia dzieci siedzące w ławkach szkolnych w trakcie lekcji

Zdjęcie przedstawia uczniów i dyrektora biblioteki siedzących w klasie na dywanie w kręgu. Dyrektor i jedna uczennica siedzą na krzesełkach. Dyrektor biblioteki trzyma w rękach książkę z ilustracjom, którą prezentuje dzieciom