Biblioteka pełni dyżur w każdą pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca.
W celu wypożyczenia książek
w sobotę, proszę dzwonić dzwonkiem

Jerzy Kowalski
Dyrektor M-GBP w Skępem