PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.„Barwy Biało-Czerwone brzmią jak niepodległość” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem.

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 3 listopada 2022 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Anna Olszewska - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Jerzy Kowalski - członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęło 55 prac plastycznych złożonych na konkurs przez 50 uczestników.

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

W kategorii do 6 lat:

I miejsce – Hanna Beczek          

II miejsce – Szymon Mosiński

II miejsce – Maja Moderska

III miejsce – Jan Elwertowski

III miejsce – Gaja Sosińska

III miejsce – Aleksandra Buczek

oraz wyróżnienia:Olga Bartnicka, Adrian Lewandowski, Marcel Sekulski, Aleksandra Bocheńska

W kategorii powyżej 6 lat:

I miejsce – Nadia Czyżewska

II miejsce – Anastazja Tucholska

II miejsce – Antoni Markowski

III miejsce – Krystian Okonkowski

III miejsce – Magdalena Sobocińska

III miejsce  - Klaudia Podlas

oraz wyróżnienia: Jakub Krzyżanowski, Michał Borowski, Antonina Kowalska, Adam Borowski, Paweł Wysokiński, Aleksander Krzywdziński, Klara Antonina Rutkowska.

Jury przyznało nagrodę specjalną za pracę zbiorową uczniów Niepublicznego Przedszkola „Kujawiaczek”.

5. Organizatorzy serdecznie dziękują i gratulują uczestnikom za udział w Konkursie.

Jury:

Anna Olszewska – Przewodniczący Jury                     

Urszula Małkiewicz  -  Członek Jury                              

Jerzy Kowalski – Członek Jury                           

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i dyplomów uczestnikom odbędzie się we wtorek 15 listopada 2022 r. o godzinie 15.00 w Sali Konferencyjnej (sala nr 12) Urzędu Miasta i Gminy Skępe

                            Serdecznie zapraszamy!