Fotografia przedstawia moment rozwiązywania Quizu o Skępem przy stoliku zlokalizowanym przed sklepem przez mieszkańców SkępegoEuropejskie Dni Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej. Idea EDD narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy. Francuski minister kultury zaproponował wtedy rozszerzenie na cały kontynent zainicjowanych we Francji rok wcześniej Dni Otwartych Zabytków, podczas których po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie odwiedzić obiekty zwykle zamknięte dla zwiedzających. Przez kolejne lata inicjatywa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym. Dlatego w 1991 roku Rada Europy zdecydowała się ustanowić Europejskie Dni Dziedzictwa. Obecnie w EDD biorą udział wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. Polska włączyła się do akcji w 1993 roku. Ogólnopolskim koordynatorem obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, który odpowiada także za promocję projektu w skali całego kraju.

Każdej edycji EDD towarzyszy temat przewodni, którego wybór jest nie lada wyzwaniem – musi on umożliwić organizację atrakcyjnych wydarzeń we wszystkich zakątkach kraju, bez względu na region i bogactwo miejscowej spuścizny kulturowej. Do tej pory EDD odbywały się pod takimi hasłami, jak np.: „Kamienie milowe”, „Tajemnice codzienności”, „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”, „Niepodległa dla wszystkich” czy „Polski splot”. Połączeni Dziedzictwem to tegoroczne hasło Europejskich Dni Dziedzictwa.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem od wielu lat bierze udział w tej ogólnoeuropejskiej akcji organizując corocznie różnego rodzaju wydarzenia w Skępem, które swym charakterem wpisują się w ideę i tematykę tych dni.

W tym roku mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe uczestniczyli w quizie wiedzy pt „Połączeni dziedzictwem…tyle wiemy o naszym Skępem i okolicy”. Quiz zawierał 28 pytań z zakresu wiedzy historycznej, jak i współczesnej o Skępem i Ziemi Dobrzyńskiej. Wydarzenie to doskonale wpisywało się w obchody jubileuszowe Skępego z okazji 25 rocznicy odzyskania praw miejskich. Ku zadowoleniu organizatorów mieszkańcy licznie i bardzo chętnie przystąpili do sprawdzenia swojej wiedzy z w.w zakresu tematycznego. Ten rok pod względem zainteresowania społeczeństwa wydarzeniem zorganizowanym w ramach EDD można uznać za wyjątkowy i udany. Każdy, kto przystąpił do rozwiązania zadania otrzymał na pamiątkę jedną z publikacji książkowych wydanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem.

Tegoroczna, plenerowa akcja biblioteki w ramach EDD zachęca organizatorów do organizowania tego typu wydarzeń w przyszłości

Fotografia przedstawia moment rozwiązywania Quizu o Skępem przy stoliku zlokalizowanym przed sklepem przez mieszkańców Skępego

Fotografia przedstawia mieszkankę Skępego prezentującą okolicznościową torbę z logiem Europejskich Dni Dziedzictwa przed sklepem w Skępem

Fotografia przedstawia dyrektora biblioteki wręczającego uczestniczce quizu o Skępem zbiorek wierszy przed Sklepem w Skępem

Fotografia przedstawia moment rozwiązywania Quizu o Skępem przy stoliku zlokalizowanym przed sklepem przez mieszkańców Skępego

Fotografia przedstawia moment rozwiązywania Quizu o Skępem przy stoliku zlokalizowanym przed sklepem przez mieszkańców Skępego

Fotografia przedstawia moment rozwiązywania Quizu o Skępem przy stoliku zlokalizowanym przed sklepem przez mieszkańców Skępego