PLAKAT – Na zdjęciu widać plakat „Narodowego Czytania” 3 września 2022 r. odbyła się jedenasta odsłona Narodowego Czytania pod Patronatem pary Prezydenckiej. Tradycyjnie, jak co roku, do akcji za włączyło się również Miasto i Gmina Skępe. Organizatorem akcji w naszej gminie było Miasto i Gmina Skępe wespół z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Skępem. Tegoroczną lekturą czytaną w całej Polsce były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

Skępskie Narodowe czytanie odbyło się w pięknej scenerii  skępskiego rynku przy fontannie. W  czytaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Skępe z Burmistrzem Piotrem Wojciechowskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem Januszem Kozłowskim na czele, Ksiądz Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem Roman Murawski,, przedstawiciele stowarzyszeń, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz wielu mieszkańców Skępego, którzy od wielu lat uczestniczą w tej narodowej akcji.

Tradycyjnie swoje zamiłowanie do literatury zademonstrowali uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Wólce, którzy pod okiem Pani Dyrektor Magdaleny Grzelak przygotowali montaż słowny tegorocznej lektury Narodowego Czytania.

Na pamiątkę uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu każdy uczestnik czytania otrzymał z rąk Burmistrza Piotra Wojciechowskiego specjalny, pamiątkowy certyfikat. Uczestnicy mogli również opieczętować certyfikat lub przyniesiony egzemplarz książki specjalną pieczęcią nadesłaną do skępskiej biblioteki z Kancelarii Prezydenta RP.

W tym roku zarówno pogoda jak i uczestnicy dopisali, tak wiec skępskie Narodowe Czytanie było wyjątkowo udane. W akcji na skępskim rynku wzięło udział ponad pięćdziesiąt osób. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tym narodowym, czytelniczym zrywie popularyzującym piękną, polską literaturę.

Zdjęcie przedstawia moment stemplowania pieczęcią książek podczas Narodowego Czytania na rynku w Skępem. Na planie zdjęcia są: Burmistrz Piotr Wojciechowski, Dyrektor  Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Magdalena Elwertowska oraz Dyrektor Biblioteki Jerzy Kowalski

Zdjęcie przedstawia ucznia Zespołu Szkół imienia Waleriana Łukasińskiego w Skępem, który stempluje książkę autorstwa Adama Mickiewicza. W tle widać rozłożony namiot biblioteki oraz ludzi siedzących pod nim na krzesłach

Zdjęcie przedstawia ozdobiony stolik i sztalugę. Na stole znajdują się rozłożone książki Adama Mickiewicza, pamiątkowa pieczęć narodowego czytania i świecznik z trzema świecami. Na sztaludze stoi plakat ze zdjęciem Adama Mickiewicza oraz najważniejsze informacje o pisarzu

Zdjęcie przedstawia dyrektora Miejsko Gminnej Biblioteki Jerzego Kowalskiego przemawiającego do zaproszonych gości. W tle widać rynek, ozdobne stoliki i sztalugi oraz baner biblioteczny

Zdjęcie przedstawia dyrektora  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Magdalenę Elwertowską w trakcie czytania okazjonalnego listu Prezydenta RP

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego siedzącego przy stoliku i czytającego jeden z wierszy Adama Mickiewicza

Zdjęcie przedstawia przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Kozłowskiego siedzącego przy stoliku i czytającego kolejny wiersz Adama Mickiewicza

Zdjęcie przedstawia  radną Rady Miejskiej w Skępem Annę Sobocińską siedzącą przy stoliku i czytającą następny wiersz Adama Mickiewicza

Zdjęcie przedstawia dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Magdalenę Elwertowską, która czyta jeden z wierszy Adama Mickiewicza. Obok stoi dyrektor biblioteki Jerzy Kowalski

Zdjęcie przedstawia dyrektora Biblioteki Jerzego Kowalskiego czytającego wiersz Adama Mickiewicza

Zdjęcie przedstawia uczniów oraz kadrę nauczycielską ze Szkoły Podstawowej we Wólce w trakcie wystawianego przez nich montażu słownego z okazji Narodowego Czytania

Zdjęcie przedstawia uczestników narodowego czytania między innymi radnych rady miejskiej oraz burmistrza siedzących na krzesłach pod namiotem biblioteki

Zdjęcie przedstawia przedstawicielkę jednego ze stowarzyszeń czytającą wiersz

Zdjęcie przedstawia burmistrza rozdającego uczestnikom certyfikaty uczestnictwa w Narodowym Czytaniu

Zdjęcie przedstawia uczestniczki uroczystości stemplujące swoje certyfikaty pieczęcią Narodowego Czytania

Zdjęcie przedstawia ucznia Zespołu Szkół imienia Waleriana Łukasińskiego czytającego jeden z wierszy Adama Mickiewicza

Zdjęcie przedstawia radną Rady Miejskiej w Skępem Marię Krymkę oraz Jerzego Kowalskiego w trakcie czytania utworów z cyklu”Ballady i Romanse” przy stoliku na Rynku w Skępem

Zdjęcie przedstawia radnego Rady Miejskiej w Skępem Andrzeja Podlasa odczytującego wiersz Adama Mickiewicza. W tle widać scenerię rynku

Certyfikat narodowego czytania