Wiosna w Skępem – wręczenie nagród w konkursie plastycznym

002DSCN250525 maja 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.„Wiosna w Skępem” – (z motywem związanym z biblioteką) z okazji Dnia Bibliotekarze i Bibliotek. Konkurs odbył się patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Wirtualna wystawa prac z Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.„Wiosna w Skępem”

Wirtualna wystawa prac z Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.„Wiosna w Skępem” – (z motywem związanym z biblioteką) z okazji Dnia Bibliotekarze i Bibliotek pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Kamil Kępiński I miejsce - powyżej 6 lat
Na zdjęciu widać skępskiego koziołka w Bibliotece. Koziołek umieszczony jest z lewej strony rysunku z prawej strony jest postać bibliotekarki

Rozstrzygnięcie konkursu pt. Wiosna w Skępem

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury Konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców pt.„Wiosna w Skępem” –
(z motywem związanym z biblioteką) z okazji Dnia Bibliotekarze i Bibliotek

 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 18 maja 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Anna Olszewska - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Jerzy Kowalski - członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęły 43 prace plastyczne

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

Protokół z posiedzenia Jury XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego

Skępe, dn. 10.05.2021 r.

PROTOKÓŁ - wyciąg

z posiedzenia Jury XIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 10 maja 2021 r. o godz. 16.00 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 23 kwietnia 2021 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

Rozstrzygnięcie Konkursu Recytatorskiego Dla Dzieci i Młodzieży

PROTOKÓŁ

z posiedzenia KONKURSU RECYTATORSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
– z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

  1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 29 kwietnia 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem
  2. Komisja obradowała w składzie: Edyta Czachorowska  - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Jerzy Kowalski - członek Komisji
  3. Komisja stwierdziła, że na konkurs wpłynęły 22 filmy obrazujące recytację wierszy przez uczestników konkursu
  4. W wyniku oceny i analizy nagrań Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu: