Biblioteczny Konkurs recytatorski

Fotografia przedstawia uczestnika konkursu w trakcie recytacji w Sali konferencyjnej urzędu4 maja 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe odbył się coroczny konkurs recytatorski organizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem.
W tym roku dzieci rywalizowały w ramach Gminnego konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży z okazji  Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pt. „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” oraz „Poetycki spacer z Janem Brzechwą – Brzechwa Dzieciom” Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

Informacja dla laureatów konkursu poetyckiego

Uroczyste podsumowanie wyników XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem i wręczenie nagród odbędzie się 10 czerwca 2023 r. (sobota) o godzinie 13.00 w Ośrodku Wypoczynkowym "Jawor", ul. Dworska Góra 1a w Skępem. Serdecznie zapraszamy.

Dziękuję i Pozdrawiam
Jerzy Kowalski

XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego - rozstrzygnięcie

Skępe, dn. 07.05.2023 r.

PROTOKÓŁ - wyciąg

z posiedzenia Jury XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 7 maja 2023 r. o godz. 15.00 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 21 kwietnia 2023 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

PROTOKÓŁ z posiedzenia Jury GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  – z okazji  Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pt. „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” oraz „Poetycki spacer z Janem Brzechwą – Brzechwa Dzieciom” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem

Kolejność recytacji uczestników

Kolejność recytacji uczestników w GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe – z okazji  Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pt. „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” oraz „Poetycki spacer z Janem Brzechwą – Brzechwa Dzieciom” z podziałem na grupy wiekowe i wg autora wiersza. Prosimy uczestników, rodziców i nauczycieli o sprawdzenie czy dany uczestnik został prawidłowo zaliczony
do właściwej grupy wiekowej i tematycznej.