Skępe, dn. 07.05.2023 r.

PROTOKÓŁ - wyciąg

z posiedzenia Jury XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 7 maja 2023 r. o godz. 15.00 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 21 kwietnia 2023 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

  • Jerzy Kowalski (Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, poeta) – przewodniczący Jury,
  • Monika Kowalska (pedagog, poetka) – członek Jury,
  • Edyta Czachorowska (nauczyciel) - członek Jury,
  • Dariusz Chrobak – (poeta, członek Lipnowskiej Grupy Literackiej) - członek Jury.

Po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi utworami przez poszczególnych uczestników konkursu JURY stwierdziło:

         Na konkurs wpłynęło 48 zestawów wierszy. Zgodnie z regulaminem każdy zestaw winien zawierać trzy wiersze. Łącznie nadesłano 144 wiersze, JURY przyjęło ocenę wierszy w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria od 10 do 15 roku życia włącznie,

- II kategoria od 16 do 21 roku życia włącznie.

JURY stwierdza, iż w poszczególnych kategoriach wiekowych nadesłanych zostało:

I kategoria od 10 do 15 roku życia – 35 zestawy wierszy

II kategoria od 16 do 21 roku życia - 13 zestawów wierszy

         Identyfikacja nagrodzonych uczestników i otwarcie kopert z nazwiskami uczestników nastąpiła po dokonaniu oceny wierszy przez członków komisji oceniającej.

Postanowiono, iż z uwagi na konieczność wykazania wkładu kolejnych fundatorów nagród będą one nazwane nazwami fundatorów.

W wyniku dokonanej oceny JURY postanawia co następuje:

  • W kategorii wiekowej od 10 do 15 roku życia przyznać następujące nagrody:

- I miejsce – ,,Nagroda Banku Spółdzielczego w Skępem” – Jakub Sadowski godło "SAD", ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” w Warszawie ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa, za zestaw wierszy

- II miejsce – „Nagroda Waldemara Łykowskiego właściciela Firmy FHU „Akryl Farby i Lakiery” – Anna Bieńkowska, godło „Rass-, ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” w Warszawie ul. Wandy Rutkiewicz 2 , 02-956 Warszawa, za zestaw wierszy

- III miejsce „Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Radosława Sikorskiego” Marcelina Oziemska-Detko, godło „Delicsion”, ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” w Warszawie ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa, za zestaw wierszy,

- III miejsce „Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego” Antonina Mrowiec, godło RÓŻYCZKA, zam. Stalowa Wola, ucz. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie - "Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą” Nikola Mozgawa, godło MOZNIK, ucz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola, zam. Stalowa Wola, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie- „Nagroda Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej” Karolina Kłosińska, godło „Kara” ucz. Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu, Nadróż 56, 87-515 Rogowo, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Wójta Gminy Tłuchowo” Sebastian Chyła godło „Bastek” zam. Chłopska Wola, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie -„Nagroda Michała Orzechowskiego - właściciela Zajazdu Mihałufka” Irena Borowicz godło „Orchidea” zam. Przyrowa, ucz. Szkoły Podstawowej im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Borzymin 5, 87-500 Rypin, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Wójta Gminy Wielgie” Nadia Kucharska, godło „Nadia Kuchareczka” ucz. Szkoły Podstawowej nr 7 im. Józefa Bema Al. Bema 30 63-400 Ostrów Wielkopolski, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Radnego Rady Powiatu w Lipnie Jerzego Kowalskiego” Lena Kulik godło „Kłopot” ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „La Fontaine” w Warszawie ul. Wandy Rutkiewicz 2, za zestaw wierszy,

  • W kategorii wiekowej od 16 – do 21 roku życia przyznano następujące nagrody:

- I miejsce - „Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – Martyna Kaja Kumor godło „TOSKANIA”, zam. Bądkowo, za zestaw wierszy,

- II miejsce - „Nagroda Starosty Lipnowskiego” – Izabela Chyła godło „BELLA2003” zam. Chłopska Wola, za zestaw wierszy,

- III miejsce – „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skępe” – Maja Siwik, godło „Amare” Wilków ucz. II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy, ul. Zielona 17, 59-220 Legnica, za zestaw wierszy;

- III miejsce – „Nagroda Wójta Gminy Kikół” Małgorzata Chodyka godło „Mał-Goś” zam. Międzyrzec Podlaski, ucz. Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Białej Podlaskiej ul. Janowska 55, 21-500 Biała Podlaska, za zestaw wierszy

- Wyróżnienie – „Nagroda Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie” Gabriela Krakowska godło „Gabi” zam. Ostrów Wielkopolski ucz. III LO w Ostrowie Wielkopolskim, za zestaw wierszy.

- Wyróżnienie – „Nagroda Senatora RP Józefa Łyczaka: Dominika Liszkiewicz godło „Senna” zam. Piła, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Posła na Sejm RP Tomasza Lenza” Jessika Kosatka godło Rose- zam. Skępe, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrchy” godło „Miklusik” Jakub Miklus zam. Stalowa Wola, ucz. Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K Norwida  w Stalowej Woli, za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie – „Nagroda Czernikowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury, i Sportu „Czyż-Nie" Karina Sieklicka godło KARNA, zam. Trąbin Rumunki, ucz. Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Czesława Lissowskiego, 87-501 Rypin, ul. Kościuszki 51, za zestaw wierszu

3. JURY w swej ocenie brało pod uwagę takie elementy w wierszach jak: oryginalność spostrzeżeń, właściwy dobór tematyki utworów, kunszt literacki, wiek uczestników, wrażliwość twórców
na otaczający ich świat oraz własne odczucia i wrażenia związane
z nadesłanymi tekstami.

4. Decyzja Jury XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem jest ostateczna - uczestnikom nie służy prawo odwołania od ww. decyzji.

5. Posiedzenie JURY XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zakończono w dniu 7 maja 2023 r.
o godz.19.00 dokumentując je niniejszym protokółem podpisanym przez wszystkich członków JURY.

ORGANIZATOR                                          JURY:

1.

2.

3.

4.