Artykuły

Papież Jan Paweł II - przyjaciel dzieci i młodzieży

Gminny Konkurs Plastyczny „Papież Jan Paweł II - przyjaciel dzieci i młodzieży” z okazji kanonizacji Jana Pawła II
02W przededniu kanonizacji Papieża Polaka Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. „Papież Jan Paweł II - przyjaciel dzieci i młodzieży”. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta i gminy Skępe.
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, która nawiązywać będzie do życia i działalności Ojca Świętego Jana Pawła II. Organizatorzy postawili sobie za cel przypomnienie, a wobec najmłodszych przybliżenie, postaci Jana Pawła II, którego zarówno jako zwykłego kapłana, jak i papieża, cechowała niezwykła radość, chrześcijański optymizm i miłość.

Czytaj więcej...

Życzenia Wielkanocne

01

,,Mój ulubiony wiersz”

,,Mój ulubiony wiersz”
04Z okazji Światowego Dnia Poezji przypadającego 21 marca nasza biblioteka zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski pt. ,,Mój ulubiony wiersz". Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Skępe. Konkurs adresowany był do uczniów klas 0-I i II-III szkół podstawowych z naszej gminy. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem. Ogółem zgłosiło się 51 osób. Głównym celem konkursu była popularyzacja poezji oraz mobilizowanie dzieci i młodzieży do poznawania autorów. 20 marca swoje ulubione wiersze recytowali uczniowie klas 0-I, natomiast 21 marca wysłuchaliśmy uczniów klas II-III. Uczestników oceniała komisja powołana przez organizatora, w skład której weszli: Danuta Śmiechowska, Maria Małkiewicz i Mirosława Wysocka. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Czytaj więcej...

Teatr ,,Maska”

Teatr ,,Maska”
0003Corocznie 2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Celem tego dnia jest wspieranie czytania przez najmłodszych oraz rozpowszechnianie książek dla dzieci.
Wspomniane święto było doskonałą okazją do odwiedzenia skępskich przedszkolaków. 3 kwietnia zawitaliśmy do Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny wraz z Teatrem ,,Maska” z Krakowa. Na przedstawienie pt. ,,Magiczna księga” przybyły również dzieci z klas ,,0” Szkoły Podstawowej w Skępem.

Czytaj więcej...

II edycja kursu komputerowego dla seniorów

II edycja kursu komputerowego dla seniorów
009Pod koniec lutego w naszej bibliotece rozpoczęły się zajęcia pt. ,,Komputer dla seniora”. Odbywają się one w oparciu o program Fundacji Orange „ABC Internetu”. W warsztatach uczestniczy 14 osób. Większość z nich należy do Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skępem. Celem spotkań jest zwiększanie umiejętności osób starszych w zakresie obsługi komputera, a także zachęcanie ich do korzystania z Internetu.

Czytaj więcej...

Lekcja biblioteczna

Lekcja biblioteczna ,,Łamigłówki i zagadki o książkach”
00425 marca odwiedziliśmy dzieci z klasy IVa ze Szkoły Podstawowej w Skępem. Tematem zajęć były łamigłówki i zagadki o książkach. Uczniowie rozwiązywali rebusy związane z książką i biblioteką, uzupełniali brakujące wyrazy w podanych tytułach książek oraz wyszukiwali nazwiska pisarzy w podanych zdaniach. Uzupełniali również hasła w krzyżówkach dotyczące określonych bohaterów literackich. Lekcja była doskonałą okazją do sprawdzenia znajomości lektur i książek dla dzieci.
 
 

Czytaj więcej...

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

 
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
001Jeszcze nie tak dawno można było jedynie pomarzyć o tym, żeby czytelnicy w całej Polsce na co dzień mieli nieograniczony dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej. Dziś jest to możliwe dzięki Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona, ukrytej pod adresem internetowym www.polona.pl

Czytaj więcej...