Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

1092 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji w Filii Szkoły Podstawowej w Łąkiem gościł dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem Jerzy Kowalski. Tematem przewodnim zajęć bibliotecznych była książka, ze szczególnym podkreśleniem literatury dla najmłodszych.

W ramach lekcji dzieci dowiedziały się szeregu informacji nt. przypadającego w tym dniu, ważnego święta książki. W oparciu o prezentację multimedialną poznały historię i budowę książki. Nauczyły sie korzystać z encyklopedii i słownika. Obejrzały propozycje książkowe skępskiej biblioteki dla najmłodszych. Na zakończenie kolorowały ilustracje z motywem książki dla dzieci.

Czytaj więcej...

Gminny Konkurs Recytatorski

001

Marzanna - zimowa panna

Marzanna - zimowa panna

00222 marca do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem przybyły przedszkolaki z "Klubu Malucha" w Skępem. Tematem lekcji bibliotecznej, którą poprowadził Dyrektor Biblioteki Jerzy Kowalski była "Wiosna" i jej pierwsze oznaki. W trakcie lekcji dzieci w oparciu o wcześniej przygotowane ilustracje poznały pierwsze oznaki i symbole wiosny.

Czytaj więcej...

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem pełni Rafał Gołębiewski, z którym skontaktować się można wysyłając korespondencję na adres: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

Administrator danych

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Skępem, ul. Kościelna 2.

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu:

-         zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki - jest to nasz obowiązek, wynikający z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach,

-         organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu spełnienie praw wynikających z RODO tj.

prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Nadchodzi wiosna

Nadchodzi wiosna

00115 marca 2019 w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Nad Rzeczką" odbyło się spotkanie biblioteczne pt. "Wiosna, wiosna ...ach to ty".

W trakcie spotkania dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem Jerzy Kowalski opowiedział o pierwszych oznakach i symbolach wiosennych. Dzieci z radością dzieliły się z przybyłym gościem swoimi spostrzeżeniami nt. nadchodzącej pory roku. Oglądały kolorowe ilustracje przedstawiające pierwsze oznaki wiosny. Kolorowały ilustracje, oraz wysłuchały bajek i wierszyków o wiośnie.

Czytaj więcej...

Wesołego Alleluja

Przechwytywanie

Konkurs na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo

14019 marca 2019 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy Skępe odbyło się wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2019 r. Konkurs został zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

W konkursie udział wzięło 11 uczestników, którzy złożyli do oceny 28 haseł. 5 marca Komisja w składzie Jerzy Kowalski - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Anna Olszewska- członek. Komisji dokonała oceny, w wyniku której przyznano następujące lokaty:

Czytaj więcej...