XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego - protokół

Skępe, dn. 11. 05. 2019 r.

PROTOKÓŁ- wyciąg

z posiedzenia Jury XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 11 maja 2019 r. o godz. 14.00 zebrała się komisja oceniająca (JURY) powołana przez organizatorów protokółem z dnia 10 kwietnia 2019 r. w celu dokonania oceny wierszy nadesłanych na XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, w składzie:

Czytaj więcej...

Mała książka - wielki człowiek

Mała książka - wielki człowiek

Miło jest nam poinformować naszych czytelników, iż Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zakwalifikowała się do kolejnej edycji kampanii społecznej "Mała książka - wielki człowiek". W ubiegłym roku w naszej bibliotece realizowany był projekt kierowany do trzylatków. W tym roku program zostanie w znacznym stopniu rozszerzony i dedykowany jest do szerszej grupy odbiorców. Niebawem zostanie podpisana umowa określająca zasady współpracy w zakresie promocji czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci.

Już dzisiaj zachęcamy rodziców maluchów do odwiedzenia biblioteki i skorzystania z programu dedykowanego właśnie najmłodszym czytelnikom.

Gminny Konkurs Recytatorski

001

Gminny Konkurs Recytatorski

Gminny Konkurs Recytatorski

12213 kwietnia 2019 w remizie OSP w Skępem odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe. Wzięło w nim udział 39 uczestników rywalizujących w 4 kategoriach wiekowych. Impreza została zorganizowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem. W sobotnie przedpołudnie sala OSP zapełniła się po brzegi. W uroczystości wzięły udział dzieci z terenu całej gminy Skępe wraz z nauczycielami, rodzicami i opiekunami. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Ryszard Szewczyk oraz radne Anna Sobocińska, Maria Krymka i Aleksandra Ruszkowska.

Czytaj więcej...

RODO

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem pełni Piotr Grudziński, z którym skontaktować się można wysyłając korespondencję na adres: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

Administrator danych

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Skępem, ul. Kościelna 2.

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu:

-         zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki - jest to nasz obowiązek, wynikający z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach,

-         organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu spełnienie praw wynikających z RODO tj.

prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

1092 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji w Filii Szkoły Podstawowej w Łąkiem gościł dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem Jerzy Kowalski. Tematem przewodnim zajęć bibliotecznych była książka, ze szczególnym podkreśleniem literatury dla najmłodszych.

W ramach lekcji dzieci dowiedziały się szeregu informacji nt. przypadającego w tym dniu, ważnego święta książki. W oparciu o prezentację multimedialną poznały historię i budowę książki. Nauczyły sie korzystać z encyklopedii i słownika. Obejrzały propozycje książkowe skępskiej biblioteki dla najmłodszych. Na zakończenie kolorowały ilustracje z motywem książki dla dzieci.

Czytaj więcej...

Wesołego Alleluja

Przechwytywanie