Kartka z kalendarza bibliotekarza - rozstrzygnięcie

Skępe, dn. 12.10.2017 r.

Protokół

z posiedzenia Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pt. Kartka z kalendarza bibliotekarzazorganizowanego przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem.

W dniu 12 października 2017 roku zebrała się komisja oceniająca w celu dokonania oceny dostarczonych na konkurs prac:

Anna Olszewska - przewodniczący Komisji    

Magda Czachorowska - członek jury

Jerzy Kowalski - członek jury

Czytaj więcej...

W krainie bajek

03129 września 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem zainaugurowany został kolejny rok aktywnej działalności biblioteki na rzecz najmłodszych mieszkańców Skępego.

Na zaproszenie pań nauczycielek klas pierwszych - Aliny Macias i Agnieszki Błaszczyk w Szkole gościł dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem Jerzy Kowalski. Dzieci, za sprawą kolorowych książeczek przyniesionych na zajęcia z biblioteki publicznej znalazły się w "krainie bajek".

Czytaj więcej...

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I RODZICÓW - rozstrzygnięcie

Skępe, dn. 14.09.2017 r.

Protokół

z posiedzenia Jury
KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I RODZICÓW
pt. Europejskie i dobrzyńskie miasto Skępe 1445-1867, 1997-2017"
zorganizowanego przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem w ramach obchodów 25 Europejskich Dni Dziedzictwa.

W dniu 14 września 2017 roku zebrała się komisja oceniająca w celu dokonania oceny dostarczonych na konkurs prac:

Anna Olszewska - Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Mielnicka - Członek Komisji

Jerzy Kowalski - Członek Komisji

Po zapoznaniu się z pracami uczestników konkursu JURY stwierdziło:

Na konkurs dostarczonych zostało 10 prac.

Czytaj więcej...

Kartka z kalendarza bibliotekarza

072

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców
pt.
Kartka z kalendarza bibliotekarza

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest w związku z obchodami setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który środowisko bibliotekarskie świętuje w 2017 roku.

W październiku 1917 r. członkowie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej powołali Związek Bibliotekarzy Polskich, pierwszą w kraju organizację skupiającą bibliotekarzy, bibliografów i miłośników książek. Datę tę uznaje się za początek działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

2. Cel konkursu: popularyzacja czytelnictwa i wiedzy o książce, upowszechnianie wiedzy o działalności bibliotek i pracy bibliotekarza, budowanie więzi emocjonalnych dzieci z rodzicami, uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci i młodzieży, przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej, literackiej i twórczej wypowiedzi, rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych oraz wyobraźni dzieci i młodzieży,

3. Organizator konkursu: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

Czytaj więcej...

Europejskie i dobrzyńskie miasto Skępe - wystawa

117

Czytaj więcej...

Europejskie i Dobrzyńskie miasto Skępe - podsumowanie

Europejskie i Dobrzyńskie miasto Skępe (1445-1867 1997-2017)

027W dniach od 16 do 17 września 2017 r. w skępskim klasztorze odbyła się wystawa pt. "Europejskie i dobrzyńskie miasto Skępe (1445-1867 1997-2017), zorganizowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem" w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2017. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego hasło przewodnie 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce to "Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu". Patronat nad obchodami w naszym województwie objął Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Koordynatorem wojewódzkich obchodów było Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

Dotacja na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, jak co roku, tak i w tym roku złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o dotację ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Biblioteka w Skępem otrzymała dotację w wysokości 4027 zł.

Środki finansowe pochodzą z Programu Biblioteki Narodowej Priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane środki finansowe w 2017 r. przeznaczone zostaną na zakup wydawnictw popularnonaukowych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nowy 1