Barwy biało-czerwone brzmią, jak niepodległość - protokół

Skępe, dn. 05.11.2019 r.

Protokół

z posiedzenia Jury Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Rodziców pt. „Barwy biało-czerwone brzmią, jak niepodległość”zorganizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 5 listopada 2019 roku zebrała się komisja oceniająca w celu dokonania oceny dostarczonych na konkurs prac:


Anna Olszewska - Przewodniczący Jury,

Urszula Małkiewicz - członek Jury

Jerzy Kowalski - członek Jury,

Czytaj więcej...

30 lecie Lipnowskiej Grupy Literackiej z Biblioteką w Skępem

0019 października 2019 r. w świetlicy CKOR w Skępem odbyło się spotkanie z członkami Lipnowskiej Grupy Literackiej. Uroczystość została zorganizowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem w ramach jubileuszowych obchodów 30-lecia istnienia Grupy. Spotkanie poprowadził Jerzy Kowalski dyrektor skępskiej biblioteki.

Czytaj więcej...

Mały miś w świecie wielkiej literatury

„Mały miś w świecie wielkiej literatury" ze skępską Biblioteką”,

014Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem od lat prowadzi bardzo szeroką działalność edukacyjną, której celem jest popularyzowanie czytelnictwa. 23 września w ramach programu „Mały miś w świecie wielkiej literatury" w Szkole Podstawowej w Steklinie na zaproszenie dyrektora Grzegorza Kozłowskiego gościł dyrektor skępskiej biblioteki Jerzy Kowalski.

Czytaj więcej...

Dotacja dla Biblioteki w Skępem na zakup nowości wydawniczych

006

 

Dotacja dla Biblioteki w Skępem na zakup nowości wydawniczych.

W czerwcu tego roku dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem złożył do Biblioteki Narodowej w Warszawie wniosek o dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy dzień kropki

Międzynarodowy dzień kropki - zajęcia biblioteczne

00718 września 2019 roku odbyły się zajęcia biblioteczne, w których uczestniczyli uczniowie klas 0 szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Na zaproszenie wychowawczyń klas 0 pań Sylwii Bartoszewicz i Elżbiety Narowskiej lekcję biblioteczną poprowadził Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem Jerzy Kowalski. Dnia 15 września na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki. jest to święto kreatywności, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności. Święto to ma związek z książką "Kropka" Petera H. Reynoldsa, która zapoczątkowała obchody tego święta na całym świecie.

Czytaj więcej...

Barwy biało-czerwone brzmią jak niepodległość - konkurs

005

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców
pt. „Barwy biało-czerwone brzmią jak niepodległość”

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest w związku 101 rocznicą odzyskania Niepodległości, którą świętować będziemy 11 listopada 2019 roku.

2. Cel konkursu: pielęgnowanie polskości i tradycji narodowej, budowanie więzi emocjonalnych dzieci z rodzicami, uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci i młodzieży, przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej, literackiej i twórczej wypowiedzi, rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych oraz wyobraźni dzieci i młodzieży, poszerzanie wiadomości nt. polskiej drogi do niepodległości w 1918 r.

Czytaj więcej...

Pierwsze czytanki dla ...

Zapraszamy do Biblioteki w Skępem po odbiór wyprawki małego Czytelnika

004„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA – kolejna odsłona kampanii Mała książka - wielki człowiek, organizowanej przez Instytut Książki.

Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.

Czytaj więcej...