Artykuły

Świtanie wszechczasu VIII

19Świtanie wszechczasu VIII
Pokonkursowy zbiór poezji XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem.

Świtanie wszechczasu VII

19Świtanie wszechczasu VII
Pokonkursowy zbiór poezji XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem.

Perełki

11

 

Perełki

Tomik poetycki „Perełki” został wydany pod koniec 2008 roku przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem. Nosi on podtytuł ,,o miłości pająka do perły”.  Sławomir Ciesielski wyjaśnił, że ,,perełka” (z arabskiego) oznacza krótki, błyskotliwy utwór literacki. W tomiku zebrane są wiersze miłosne, które mogą być odczytywane na różne sposoby. Opowiadają one o miłości dwojga ludzi, zauroczeniu, swawolnych igraszkach, pieszczotach i tęsknocie. Główną bohaterką jest perełka, którą autor porównuje m.in. do babeczki, szyneczki czy też pieczeni prowansalskiej. Wiersze przywołują różnorodne skojarzenia. Jak napisał Sławomir Ciesielski ,,w tych wierszach: metafora, porównania, rytm i rym są żartem, tylko miłość jest prawdziwa”.

Świtanie wszechczasu VI

18

 

Świtanie wszechczasu VI

Pokonkursowy zbiór poezji X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem.

 

Kapliczki i krzyże gminy Skępe

12

„Kapliczki i krzyże gminy Skępe”

Książka została wydana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem w 2005 r. Autorem wstępu jest dr Adam Wróbel.  Dalszą część zatytułowaną ,,Urok przydrożnej kapliczki” napisała Bożena Ciesielska. Autorka wyjaśnia dlaczego w Polsce stawiano tyle kapliczek, figurek i krzyży oraz opisuje ich piękno i niepowtarzalność. Publikacja zawiera również zdjęcia wykonane przez Sławomira Chrobaka, Bożenę Ciesielskią oraz Krystynę Matarewicz. Umieszczona jest w niej także mapka, na której zaznaczono rozmieszczenie poszczególnych obiektów, co niewątpliwie ułatwia dotarcie do celu osobom wybierającym się na wycieczkę krajoznawczą w poszukiwaniu skępskch kapliczek.

Nasze wydawnictwa

11 11 11
 

 

 
11 11 11
 

 

 
11 11 19
  20  

Świtanie wszechczasu

13

Pokonkursowy zbiór poezji leureatów pięciu edycji Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Geneza Konkursu Poetyckiego

W marcu 2003 roku idea konkursowa została wdrożona w życie. Od początku zamierzeniem organizatorów było, aby patronat nad konkursem sprawowali gospodarze województwa, powiatu oraz miasta i gminy Skępe. Niestety ówczesne władze powiatowe nie wyraziły chęci uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. Nad pierwszymi czterema edycjami patronat sprawował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe. W piątej edycji do tego grona dołączył Starosta Lipnowski.  Z upływem lat do grona sponsorów i patronów poszczególnych nagród dołączyli również parlamentarzyści – posłowie Tomasz Lenz, Marek Wojtkowski, senator Andrzej Person, Bank Spółdzielczy w Skępem oraz wójtowie i burmistrzowie pobliskich gmin.
Od początku patronat medialny nad konkursem sprawuje gazeta ,,Nowości”, dzięki czemu informacje o nim docierają do całego województwa, a nawet kraju.
W idei konkursu bardzo ważną rolę odgrywają sponsorzy. Dzięki nim konkurs z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników. Nagrody w postaci sprzętu AGD (telewizory, wieże stereofoniczne, magnetofony, odtwarzacze MP3, DVD), walizki podróżne, rowery i inne nadają konkursowi odpowiednią wagę. Patronat najwyższych władz z poszczególnych stopni samorządności daje należny prestiż i podnosi rangę tego wydarzenia  w województwie. Te wszystkie elementy sprawiają, iż Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego jest ważnym wydarzeniem poetyckim w Polsce.
Założeniem organizatorów jest promowanie młodych ludzi, dlatego górna granica wieku zamyka się na 21 latach. Przyszłość należy do młodych i właśnie im trzeba stwarzać warunki do odkrywania i pomnażania swoich talentów. Zwycięstwo w konkursie pozwala uwierzyć w siebie i w sens swojej twórczości, która niezauważona przez nikogo mogłaby zginąć w zapomnieniu.
Ogromną rolę w idei konkursu odgrywa jury. Od samego początku jury stanowią: Jerzy Kowalski (poeta, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Skępe), Monika Kowalska (poetka, nauczycielka SP w Czernikowie), Sławomir Ciesielski (poeta, nauczyciel) i Edyta Czachorowska (nauczycielka SP w Skępem). Ich fachowe podejście do oceny nadsyłanych prac pozwala dostrzec talenty wśród uczestników konkursu, którzy wielokrotnie zajmują czołowe miejsca w innych ogólnopolskich imprezach.
Dzięki zaangażowaniu tych wszystkich osób i instytucji konkurs poetycki w Skępem trwa nadal. Z uwagi na bardzo rozległy zasięg terytorialny nadsyłanych prac w 2009 r. po raz pierwszy w nazwie Konkursu pojawiło się określenie, iż jest on ogólnopolski.
Zbiorek pokonkursowy nosi tytuł ,,Świtanie wszechczasu”. Oznacza on, że poezja jest czymś ponadczasowym i ponadpokoleniowym. Ludzie przemijają, ale zapisane przez nich wiersze zawsze gdzieś pozostaną. Na tym właśnie polega ponadczasowy wymiar poezji, który zawarty jest w słowie ,,wszechczas”.