Artykuły

Świtanie wszechczasu

13

Pokonkursowy zbiór poezji leureatów pięciu edycji Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Geneza Konkursu Poetyckiego

W marcu 2003 roku idea konkursowa została wdrożona w życie. Od początku zamierzeniem organizatorów było, aby patronat nad konkursem sprawowali gospodarze województwa, powiatu oraz miasta i gminy Skępe. Niestety ówczesne władze powiatowe nie wyraziły chęci uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. Nad pierwszymi czterema edycjami patronat sprawował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe. W piątej edycji do tego grona dołączył Starosta Lipnowski.  Z upływem lat do grona sponsorów i patronów poszczególnych nagród dołączyli również parlamentarzyści – posłowie Tomasz Lenz, Marek Wojtkowski, senator Andrzej Person, Bank Spółdzielczy w Skępem oraz wójtowie i burmistrzowie pobliskich gmin.
Od początku patronat medialny nad konkursem sprawuje gazeta ,,Nowości”, dzięki czemu informacje o nim docierają do całego województwa, a nawet kraju.
W idei konkursu bardzo ważną rolę odgrywają sponsorzy. Dzięki nim konkurs z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników. Nagrody w postaci sprzętu AGD (telewizory, wieże stereofoniczne, magnetofony, odtwarzacze MP3, DVD), walizki podróżne, rowery i inne nadają konkursowi odpowiednią wagę. Patronat najwyższych władz z poszczególnych stopni samorządności daje należny prestiż i podnosi rangę tego wydarzenia  w województwie. Te wszystkie elementy sprawiają, iż Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego jest ważnym wydarzeniem poetyckim w Polsce.
Założeniem organizatorów jest promowanie młodych ludzi, dlatego górna granica wieku zamyka się na 21 latach. Przyszłość należy do młodych i właśnie im trzeba stwarzać warunki do odkrywania i pomnażania swoich talentów. Zwycięstwo w konkursie pozwala uwierzyć w siebie i w sens swojej twórczości, która niezauważona przez nikogo mogłaby zginąć w zapomnieniu.
Ogromną rolę w idei konkursu odgrywa jury. Od samego początku jury stanowią: Jerzy Kowalski (poeta, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Skępe), Monika Kowalska (poetka, nauczycielka SP w Czernikowie), Sławomir Ciesielski (poeta, nauczyciel) i Edyta Czachorowska (nauczycielka SP w Skępem). Ich fachowe podejście do oceny nadsyłanych prac pozwala dostrzec talenty wśród uczestników konkursu, którzy wielokrotnie zajmują czołowe miejsca w innych ogólnopolskich imprezach.
Dzięki zaangażowaniu tych wszystkich osób i instytucji konkurs poetycki w Skępem trwa nadal. Z uwagi na bardzo rozległy zasięg terytorialny nadsyłanych prac w 2009 r. po raz pierwszy w nazwie Konkursu pojawiło się określenie, iż jest on ogólnopolski.
Zbiorek pokonkursowy nosi tytuł ,,Świtanie wszechczasu”. Oznacza on, że poezja jest czymś ponadczasowym i ponadpokoleniowym. Ludzie przemijają, ale zapisane przez nich wiersze zawsze gdzieś pozostaną. Na tym właśnie polega ponadczasowy wymiar poezji, który zawarty jest w słowie ,,wszechczas”.