Konkurs na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo

14019 marca 2019 w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy Skępe odbyło się wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2019 r. Konkurs został zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.

W konkursie udział wzięło 11 uczestników, którzy złożyli do oceny 28 haseł. 5 marca Komisja w składzie Jerzy Kowalski - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Anna Olszewska- członek. Komisji dokonała oceny, w wyniku której przyznano następujące lokaty:

I miejsce - Adam Kalksztejn,

II miejsce - Martyna Chojnacka,

II miejsce - Mateusz Skibicki,

III miejsce - Marcel Sztuczyński,

III miejsce - Oskar Skibicki,

III miejsce - Nikodem Przybyszewski,

oraz przyznano wyróżnienia: Filip Przybyszewski, Bartosz Godlewski, Julia Frejlichowska, Dominik Wysocki, Filip Gibert.
W tym roku zwycięskie hasło to:


Ze skępską Biblioteką za pan brat,
zwiedzam i poznaję cały świat.
Marzę i wymyślam,
cały czas z niej korzystam.

Uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy, które uroczyście wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski i Dyrektor M-GBP Jerzy Kowalski.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Galeria