XVI OKP im. Gustawa Zielińskiego

Gala wręczenia nagród laureatom XVI Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego

044

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem już po raz szesnasty zorganizowała ogólnopolskie, poetyckie zmagania dla dzieci i młodzieży. W dniu 9 czerwca do Skępego przyjechali wraz z rodzicami i nauczycielami młodzi poeci z całej Polski - laureaci XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego.

W uroczystej Gali wzięli udział parlamentarzyści: senator Józef Łyczak reprezentujący jednocześnie europosła Kosmę Złotowskiego, poseł Arkadiusz Myrcha reprezentujący posła Tomasza Lenza i Europosła Tadeusza Zwiefkę, Piotr Kowal - reprezentujący Europosła Janusza Zemke, władze województwa Kujawsko-Pomorskiego - Członkowie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść, władze powiatowe reprezentowane przez Wicestarostę Annę Smużewską, władze Miasta i Gminy Skępe Burmistrz: Piotr Wojciechowski, Skarbnik Barbara Leśniewska, Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Szewczyk, radni Aleksandra Ruszkowska (będąca jednocześnie Sekretarzem Rady Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej) oraz radny Krzysztof Suchocki - prezes lipnowskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych i Magdalena Elwertowska Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu UMiG Skępe. Uroczystość swą obecnością zaszczycili również przedstawiciele lokalnych firm Małgorzata Trojanowska - reprezentująca Michała Orzechowskiego - właściciela "Zajazdu Mihałufka" oraz zaprzyjaźnione samorządy reprezentowane przez Wójta Gminy Wielgie Tadeusza Wiewiórskiego, Zastępcę Wójta Gminy Tłuchowo Andrzeja Kurowskiego, Sekretarza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Ryszarda Machnowskiego oraz Dyrektora Biblioteki w Kikole Ewę Warzyńską reprezentującą Wójta Gminy Kikół Józefa Predenkiewicza.

W tym roku na konkurs napłynęło 107 zestawów wierszy. Zadaniem każdego z uczestników w wieku od 10 do 21 lat było nadesłanie zestawu zawierającego trzy wiersze. Jury w składzie Jerzy Kowalski, Edyta Czachorowska, Zbigniew Żuchowski i Monika Kowalska pracujące w ramach pasji społecznie -nie pobierając za swoją pracę wynagrodzenia, w dniu 10 maja dokonało oceny nadesłanych prac. Wiersze były oceniane anonimowo w oparciu o godło, którym były zakodowane. Łącznie nadesłano 286wierszy. Identyfikacja nagrodzonych uczestników i otwarcie kopert z nazwiskami uczestników nastąpiła po dokonaniu oceny wierszy przez członków komisji oceniającej. Po identyfikacji miejscowości zamieszkania poszczególnych uczestników przyznano nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy ze Skępego

Postanowiono, iż z uwagi na konieczność wykazania wkładu kolejnych fundatorów nagród będą one nazwane nazwami fundatorów. W wyniku oceny postanowiono o następującym wyniku konkursu:

- I nagroda – ,,Nagroda Banku Spółdzielczego w Skępem” – Maria Tkacz zam. Rędziny, ucz. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Rędziny za zestaw wierszy,

- II nagroda – „Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki" - Jakub Miklus zam. Stalowa Wola, ucz. Publicznej Szkoły nr 12 im. Jana Pawła II za zestaw wierszy,

- III nagroda –,,Nagroda Posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego" Małgorzata Chodyka zam. Międzyrzec Podlaski, ucz. Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim za zestaw wierszy;

oraz przyznano wyróżnienia:

- "Wyróżnienie Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej" Martyna Kumor godło zam. Bądkowo, ucz. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie - Publiczne Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta - za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie Wójta Gminy Kikół" Zajma Maja zam. Kazimierza Wielka ucz. Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II Kazimierza Wielka za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie "Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą" Magdalena Oksińska Ostrowiec Świętokrzyski, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie Wójta Gminy Tłuchowo" Gabriela Motyka z Jastkowic, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II ul. Poniatowskiego Stalowa Wola za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie - Małgorzata Sobkiewicz Agatówka, ucz. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli za zestaw wierszy,

- „Wyróżnienie Wójta Gminy Wielgie" Inga Pawelec ucz. Polsko-Francuskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej "La Fontaine" Warszawa za wiersz pt. "Choinka" oraz wiersz pt. "Niebo".

-„Wyróżnienie Właściciela Zajazdu Mihałufka Michała Orzechowskiego" - Michał Skowronek godło "Miszka" zam. Bytom, za zestaw wierszy.

- „Wyróżnienie Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke" Pola Ciunel godło "Kolekcjonerka Marzeń", ucz. Szkoły Podstawowej nr 41 im. Stanisława Staszica Warszawa za zestaw wierszy.
W kategorii wiekowej od 16 – do 21 roku życia przyznano następujące nagrody:

- I nagroda - „Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego” - Maria Pastwa godło "Alef Zero" Środa Śląska za zestaw wierszy,

- II nagroda „Nagroda Starosty Lipnowskiego” – Amelia Pudzianowska godło "Jakoś tam", zam. Radom - za zestaw wierszy,

- III nagroda – „Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Skępe” – Maciej Henryk Modzelewski godło "MHM18" zam. Białobrzegi za zestaw wierszy;
oraz przyznano wyróżnienia:

- ,,Wyróżnienie Posła na Sejm RP Arkadiusza Myrchy" - Anna Górecka godło "Infernalna" zam. Bielsko-Biała, ucz. Bielskiej Szkoły Przemysłowej Bielsko-Biała za zestaw wierszy,

- Wyróżnienie Senatora RP Józefa Łyczaka" - Barbara Maria Barteczka zam. Poznań, ucz. Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej w Poznaniu za zestaw wierszy

-,,Wyróżnienie Posła na Sejm RP Tomasza Lenza" Marta Przypkowska zam. Bożnów ucz. Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu za zestaw wierszy,

- Jury przyznało "Nagrodę specjalną Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla twórcy ze Skępego" Paulina Staśkowska zam. Skępe, ucz. Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Komisja w swej ocenie brała pod uwagę takie elementy w wierszach jak: oryginalność spostrzeżeń, właściwy dobór tematyki utworów, kunszt literacki, wiek uczestników, wrażliwość twórców na otaczający ich świat oraz własne odczucia i wrażenia związane z nadesłanymi tekstami.

Uroczystość wręczenia nagród poprzez podniosłą formułę, udział laureatów, rodziców nauczycieli oraz znamienitych gości i fundatorów jak również wspaniałą część artystyczną miała wyjątkowy, osobliwy charakter.

W tym roku uroczysta gala poświęcona wręczeniu nagród odbyła sie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skępe. Przybyli na goście w oczekiwaniu na uroczystość zwiedzali wystawy związane z siedemdziesiątą rocznicą istnienia Biblioteki.

Pomimo bardzo dużych odległości sięgających 400-500 km i trudności komunikacyjnych, na uroczystość przybyła większość laureatów. Dopisali również goście.

Na wstępie pomysłodawca Konkursu, dyrektor Biblioteki i przewodniczący Jury Jerzy Kowalski powitał wszystkich przybyłych na Galę wręczenia nagród w XVI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Gustawa Zielińskiego. Przybliżył zgromadzonym genezę Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego odbywającego się w Skępem. Podkreślił jednocześnie ważny wkład w rozwój lokalnej kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem, świętującej w tym roku jubileusz 70-lecia swego istnienia i która jest jedną z najstarszych instytucji kulturalno-Oświatowych na terenie funkcjonujących na terenie gminy Skępe.

Po powitaniach goście wysłuchali wspaniałego koncertu w wykonaniu Moniki Szymańskiej lokalnej, młodej i utalentowanej artystki, która pięknym śpiewem i grą na gitarze zachwyciła uczestników Gali. Na zakończenie występu Moniki Szymańskiej dyrektor Biblioteki wręczył młodej artystce bukiet kwiatów i pamiątkowy grawerton

W kolejnym punkcie programu nastąpiło odczytanie protokołu, po czym fundatorzy osobiście wręczyli laureatom dyplomy i nagrody. Miłym akcentem było wręczenie upominku dla Biblioteki z okazji 70-lecia jej istnienia przez Członków Zarządu Województwa Anetę Jędrzejewską i Sławomira Kopyścia. Wiele ciepłych i miłych słów w kierunku organizatorów, uczestników i gości popłynęło z ust wicestarosty Anny Smużewskiej, która pogratulowała młodym poetom talentu, zaś organizatorom wytrwałości i zapału z jakim organizują kolejne edycje poetyckich zmagań tym samym promują Powiat Lipnowski na arenie całego kraju.

Tradycją Konkursu Poetyckiego w Skępem jest czytanie nagrodzonych utworów poetyckich przez laureatów. Tak też stało się w tym roku. Zgromadzeni na gali konkursowej goście z podziwem wsłuchiwali się w frazy kolejnych wierszy.

W kolejnym punkcie uroczystości Dyrektor Biblioteki Jerzy Kowalski wręczył pamiątkowe statuetki członkom Jury, którzy od lat współpracują z Biblioteką w Skępem i nieodpłatnie oceniają nadesłane wiersze na kolejne edycje konkursu.

Do gości konkursowych kilka słów skierował również senator Józef Łyczak, który z podziwem wypowiadał się o wyjątkowym charakterze i niezwykłym przeżyciu jakim jest uczestniczenie w Gali konkursowej oraz zdeklarował dalsze wspieranie organizatorów w organizacji kolejnych edycji.

Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski podziękował organizatorom za zorganizowanie 16 edycji konkursu i wyjątkową promocję Gminy poprzez poezję. Pogratulował zwycięzcom oraz zaprosił przybyłych do odwiedzania urokliwego Skępego.

Po zakończeniu Gali wręczenia nagród goście udali się na poczęstunek do świetlicy CKOR w Skępem, po drodze zwiedzając skępski Rynek z zaskakującą dla niektórych figurką koziołka na fontannie.

044Galeria zdjęć