Kartka z kalendarza bibliotekarza

072

Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców
pt.
Kartka z kalendarza bibliotekarza

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest w związku z obchodami setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który środowisko bibliotekarskie świętuje w 2017 roku.

W październiku 1917 r. członkowie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej powołali Związek Bibliotekarzy Polskich, pierwszą w kraju organizację skupiającą bibliotekarzy, bibliografów i miłośników książek. Datę tę uznaje się za początek działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

2. Cel konkursu: popularyzacja czytelnictwa i wiedzy o książce, upowszechnianie wiedzy o działalności bibliotek i pracy bibliotekarza, budowanie więzi emocjonalnych dzieci z rodzicami, uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci i młodzieży, przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej, literackiej i twórczej wypowiedzi, rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych oraz wyobraźni dzieci i młodzieży,

3. Organizator konkursu: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

4. Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum i ich rodziców z terenu gminy Skępe .

5. Przedmiotem konkursu jest wspólne wykonanie pracy plastycznej przez rodzica/rodziców i dziecko, bądź samo dziecko w postaci projektu kartki z kalendarza z motywem związanym z biblioteką i stuleciem ruchu bibliotecznego w Polsce oraz pracą bibliotekarza

6. Dopuszczalna technika i forma wykonywania pracy jest dowolna

7. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane przez jedną drużynę dziecko-rodzice lub jednego uczestnika - dziecko.

8. Do prac winna zostać dołączona metryczka zawierająca: imię, nazwisko, wiek, szkołę, numer kontaktowy.

9. Termin dostarczania prac konkursowych upływa w dniu 10 października 2017

10. Miejsce przyjmowania prac: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe tel. 542877015

11. Dostarczone prace oceniane będą w odpowiednich kategoriach wiekowych.

12. Wyniki konkursu zostaną podane na: stronie internetowej: https://biblioteka.skepe.pl/

13. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi: 20 października 2017 r.

14. Organizator nie zwraca prac. Prace finałowe będą eksponowane w postaci wystawy. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatorów.

15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem oraz Miasta i Gminy Skępe a także innych materiałach promocyjnych Organizatora oraz uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).

Zapraszamy do udziału w konkursie

073