KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I RODZICÓW - rozstrzygnięcie

Skępe, dn. 14.09.2017 r.

Protokół

z posiedzenia Jury
KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I RODZICÓW
pt. Europejskie i dobrzyńskie miasto Skępe 1445-1867, 1997-2017"
zorganizowanego przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem w ramach obchodów 25 Europejskich Dni Dziedzictwa.

W dniu 14 września 2017 roku zebrała się komisja oceniająca w celu dokonania oceny dostarczonych na konkurs prac:

Anna Olszewska - Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Mielnicka - Członek Komisji

Jerzy Kowalski - Członek Komisji

Po zapoznaniu się z pracami uczestników konkursu JURY stwierdziło:

Na konkurs dostarczonych zostało 10 prac.

Po zapoznaniu się z pracami JURY postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia

I miejsce - Hanna Gładkowska

II miejsce - Laura Odziemczyk

III miejsce - Dominik Wysocki

III miejsce Antoni Marcinkowski

oraz wyróżnienia Gabriela Przymirska, Magdalena Bodenszac, Michał Marcinkowski, Paweł Paradowski, Maja Bodenszac, Maciej Bodenszac.

Posiedzenie Jury konkursu zakończono dokumentując je niniejszym protokołem podpisanym przez wszystkich członków Jury.

JURY

Anna Olszewska - Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Mielnicka - Członek Komisji

Jerzy Kowalski - Członek Komisji

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu odbędzie się 17 września 2017 r. (niedziela) o godz. 11.10 w Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem (przed Mszą Świętą)