Wręczenie nagród i dyplomów w Gminnym Konkursie Plastycznym na "Ozdobę choinkową"

Wręczenie nagród i dyplomów
w Gminnym Konkursie Plastycznym na "Ozdobę choinkową"
0213 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom IV edycji Gminnego Konkursu Plastycznego na "Ozdobę choinkową". Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Skępe.
Osoby nagrodzone i wyróżnione zostały uhonorowane nagrodami książkowymi i dyplomami, które wręczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Andrzej Gatyński, z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Jerzy Kowalski, Anna Olszewska, Krystyna Karpińska oraz dyrektor M-GBP Urszula Małkiewicz. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali także pamiątkowe dyplomy.
Uroczystości wręczenia nagród towarzyszyła wystawa prac wszystkich uczestników konkursu. Można było je również obejrzeć na wystawie w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe w dniach 19.12.2013 r. – 2.01.2014 r.
Dziękujemy młodzieży za udział oraz nauczycielom i wychowawcom za zachęcenie swoich uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Jednocześnie zapraszamy do udziału w następnych wydarzeniach organizowanych przez naszą bibliotekę.

Galeria zdjęć --->