Artykuły

Kulturalne Ferie w Skępem - podsumowanie

W dniach od 12 do 16 lutego w pierwszym tygodniu ferii zimowych w Mieście i Gminie Skępe odbyły się zajęcia dla dzieci pn. "Kulturalne Ferie w Skępem 2018" zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem wraz z CKOR w Skępem i CKOR w Wólce. Do udziału w zajęciach zgłosiło się 41 osób. w zależności od dnia w zajęciach uczestniczyło od 28 do 36 osób. W programie organizatorzy letniej , kulturalnej przygody przygotowali dla najmłodszych ciekawy program i wiele atrakcji.
033W pierwszym dniu dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych, których tematem był „Mój przyjaciel”. Uczestnicy wykonali postać człowieka w skali 1:1. Była to praca płaska półprzestrzenna. W drugiej części zajęć odbyło pouczające się spotkanie z pracownikiem SANEPID-u w Lipnie panią Katarzyną Marczewską. Tematem spotkania było zdrowe żywienie. W pierwszym, feryjnym spotkaniu uczestniczyło 28 dzieci.

Czytaj więcej...

X Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

ogłasza

X Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza

Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie 3 utworów poetyckich o dowolnej tematyce oraz jednego utworu o tematyce niepodległościowej, nienagradzalnych i niepublikowanych, w czterech egzemplarzach maszynopisu.

Utwory powinny być podpisane godłem słownym (pseudonimem), którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz dane: imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu.

Prosimy też o dopisanie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.”

Czytaj więcej...

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

175

Czytaj więcej...

Jubileszu 70-lecia biblioteki - konkurs

Gminny Konkurs na hasło z okazji jubileuszu 70-lecia biblioteki, promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2018 roku

250Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Skępe do udziału w konkursie na jubileuszowe hasło promujące Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem w 2018 r.

Regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 542877015

2. Cele konkursu:

  • promocja i popularyzacja biblioteki z okazji przypadającego w 2018 r. jubileuszu 70-lecia biblioteki
  • rozwijanie kreatywności
  • integracja mieszkańców z biblioteką
  • wzmacnianie więzi społecznych

Czytaj więcej...

Książka wokół nas

158Kontakt z książką począwszy od wieku niemowlęcego stanowi bardzo ważny czynnik na każdym etapie rozwoju dziecka. Jest to bardzo istotne, aby w odpowiedni sposób zachęcić i nauczyć młodego czytelnika właściwie postępować z materiałami bibliotecznymi i w odpowiedni sposób zainicjować w duszy dziecka chęć do czytania. Na etapie wczesnoszkolnym jest to jedna z podstawowych umiejętności, która pozwala młodemu uczniowi swobodnie poruszać się w świecie edukacji - nie tylko tej językowej i polonistycznej.

Czytaj więcej...

Kulturalne Ferie w Skępem 2018 - program zajęć

256

Zajęcia prowadzone są przez pracowników M-GBP w Skępem, CKOR w Skępem i CKOR w Wólce. Rozpoczynają się zbiórką dzieci w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem i odczytaniem listy obecności, a następnie przejściem na zajęcia do CKOR w Skępem. Powyższy harmonogram może ulec zmianie z uwagi na warunki pogodowe i inne nieprzewidziane okoliczności.

Życzymy radosnych ferii !!!

Czytaj więcej...

Kim zostanę gdy dorosnę?

355Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem prowadzi szereg działań na rzecz najmłodszych mieszkańców gminy Skępe. Bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, jak i nauczycieli cieszą się lekcje biblioteczne.

26 stycznia odbyło się kolejne spotkanie dzieci z klas "0" z przedstawicielem skępskiej książnicy Jerzym Kowalskim. Tematem zajęć był świat zawodów. W trakcie spotkania pt. "Kim chcę zostać ?" dzieci poznały kilka ważnych zawodów, które towarzyszą każdemu w życiu codziennym. Dzieci z zaciekawienie wsłuchiwały sie w kolejne bajki czytane przez dyrektora biblioteki. Dodatkową atrakcją w trakcie czytania była możliwość uczestniczenia uczniów w poznawaniu kolejnych opowiadań. Książeczki zamiast wyrazów zawierały ilustracje obrazkowe, którymi zastąpiono niektóre słowa, dzięki czemu poprzez rozpoznawanie obrazków dzieci mogły aktywnie uczestniczyć w czytaniu.

Czytaj więcej...