Artykuły

Gminny Konkurs Recytatorski

087Regulamin

Gminnego Konkursu Recytatorskiego
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

I Organizatorzy konkursu:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

II Cele konkursu:

- Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie

- Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów przedszkoli i szkół podstawowych

- Promowanie talentu dzieci i młodzieży

- Pobudzanie aktywności twórczej

III Kategorie konkursu:

1. Przedszkola i kl. 0,

2. Klasy I-III Szkół Podstawowych

3. Klasy IV-VI Szkół Podstawowych

4. Klasy VII-VIII Szkół Podstawowych i III klasa Gimnazjum

IV Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych i III klasy gimnazjum z terenu Miasta i Gminy Skępe

2. Uczestnicy konkursu prezentują 1 utwór poetycki

3. Dopuszcza się recytowanie wierszy z podkładem muzycznym.

4. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.

5. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny, stopień opanowania tekstu, umiejętności interpretacyjne /mówienie ze zrozumieniem/, dykcja, zróżnicowanie tempa mówienia, intonacji, stosowanie pauz, umiejętne frazowanie, poprawność językowa, ekspresja, ogólne wrażenie artystyczne

VI. Warunki uczestnictwa:

Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i dostarczenie na adres organizatora karty zgłoszenia w terminie do 1 kwietnia 2019 roku do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu oraz ewentualne zmiany będą zamieszczane na stronie: https://biblioteka.skepe.pl/ oraz https://www.skepe.pl/

VII. Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się w dniu 13 kwietnia (sobota) o godzinie 09.00 w Remizie OSP w Skępem

Zapraszamy do udziału!

 

Karta zgłoszenia, oświadczenie, klauzula RODO