Artykuły

Rozstrzygnięcie konkursu na hasło promujące biblioteke i czytelnictwo

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Gminnego Konkursu dla dzieci i rodziców

na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2019 r.

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

1. Posiedzenie Komisji oceniającej odbyło się w dniu 5 marca 2019 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem

2. Komisja obradowała w składzie: Jerzy Kowalski - Przewodniczący Komisji, Urszula Małkiewicz - członek Komisji i Anna Olszewska- członek Komisji

3. Komisja stwierdziła, że na Konkurs wpłynęło 28 haseł nadesłanych przez 11 uczestników

4. W wyniku oceny i analizy prac Komisja ustaliła następujące wyniki konkursu:

I miejsce - Adam Kalksztejn

II miejsce - Martyna Chojnacka

II miejsce - Mateusz Skibicki

III miejsce - Marcel Sztuczyński

III miejsce - Oskar Skibicki

III miejsce - Nikodem Przybyszewski

oraz wyróżnienia: Filip Przybyszewski, Bartosz Godlewski, Julia Frejlichowska, Dominik Wysocki, Filip Gibert,

5. Organizatorzy serdecznie dziękują i gratulują uczestnikom za udział w Konkursie.

Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 19 marca 2019 roku w sali nr 13A - o godz. 15.30

Podpis Jury

Jerzy Kowalski - Przewodniczący                   ...............................................

Urszula Małkiewicz - Członek                         ...............................................

Anna Olszewska - Członek                              ...............................................