Polityka cookies

Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, reklamy, czy korzystając z zewnętrznych statystyk.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

Serwis stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające "pamiętać" o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki, itp.) oraz cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

Serwisy, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
    Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji "Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

        Usuwanie plików cookie
        Domyślne blokowanie plików cookie
        Domyślne zezwalanie na pliki cookie
        Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
        Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Mozilla Firefox
    Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika". O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie - bądź nie - pozycji Akceptuj ciasteczka.
 
Opera
    Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
 
Safari
    W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".
 
Internet Explorer 6.0 i 7.0 i nowsze
    Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK

Informacje RODO

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem pełni Marcin Kominiarczyk, z którym skontaktować się można wysyłając korespondencję na adres: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

Administrator danych

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą w Skępem, ul. Kościelna 2.

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu:

 • zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki - jest to nasz obowiązek, wynikający z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach,
 • organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu spełnienie praw wynikających z RODO tj.

prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Zapisz się

Jak się zapisać do biblioteki?

Biblioteka w Skępem służy swoimi zbiorami zgromadzonymi w bibliotece wszystkim chętnym czytelnikom. Warunkiem zaś korzystania z nich jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej z kodem kreskowym.

Aby taką kartę otrzymać należy: okazać dowód osobisty, wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu (za osobę niepełnoletnią odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni). Pierwszą kartę czytelnik otrzymuje bezpłatnie. W razie zagubienia lub zniszczenia należy uiścić opłatę w wysokości 10,00 zł.

Informujemy ponadto, że dane osobowe czytelnika podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Każdy czytelnik obowiązany jest posiadać kartę biblioteczną przy wypożyczaniu książek. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Korzystania Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.

Czasopisma

Biblioteka nasza prenumeruje czasopisma. Ich oferta jest corocznie modyfikowana zgodnie z oczekiwaniami czytelników oraz zmieniającą się ofertą wydawniczą na rynku periodyków.

Czasopisma udostępniane są na miejscu, ponadto istnieje możliwość wypożyczenia czasopism do domu.

Wykaz czasopism:

 1. Gazeta Pomorska
 2. Nowości  Włocławskie
 3. Poradnik Bibliotekarza
 4. Mój Piękny Ogród
 5. Focus Poznać i Zrozumieć Świat
 6. Twój Styl
 7. Nasze Skępe

Zbiory

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny napływ nowości. To od zaopatrzenia biblioteki w potrzebną i poszukiwaną literaturę zależy, czy czytelnicy chętnie i często będą korzystać z naszych usług.
Gromadzony przez lata księgozbiór stanowi obecnie dużą wartość nie tylko materialną, ale przede wszystkim duchową, zaspokajającą potrzeby czytelnicze naszej gminy.
Biblioteka dysponuje księgozbiorem adresowanym do różnych grup społecznych, zaspokajającym różnorakie potrzeby i upodobania czytelnicze.
Księgozbiór Książnicy Skępskiej liczy 18.500 woluminów. Ma charakter uniwersalny, gromadzi i udostępnia czytelnikom:

 1. literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży, polską i obcą klasykę, lektury szkolne
 2. literaturę popularnonaukową oraz wydawnictwa o charakterze informacyjnym, słowniki, encyklopedie, informatory ze wszystkich dziedzin wiedzy

W Bibliotece funkcjonuje elektroniczny katalog on-line oraz tradycyjne katalogi: alfabetyczny i działowy.
Katalog elektroniczny książek opracowywany w programie SOWA umożliwia wyszukiwanie według różnych kryteriów: autora, tytułu, tytułu serii, wydawcy, hasła przedmiotowego, symbolu UKD i numeru ISBN.

Działalność kulturalna

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem po przekształceniach dokonanych w roku 2007 jest samorządową instytucją kultury. Działa w oparciu o zapisy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz zapisów statutu. W miarę swoich możliwości finansowych, osobowych, lokalowych i infrastrukturalnych realizuje szeroki zakres działań.

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi do podstawowych zadań biblioteki należą:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie, do zadań biblioteki może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo – badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno –  metodycznej, udostępnianie zbiorów bibliotecznych w siedzibie Biblioteki, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo - wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami i towarzystwami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Jako jedna z nielicznych bibliotek publicznych w regionie posiada własny katalog online i prowadzi elektroniczną ewidencję zbiorów i obsługę czytelników.

Biblioteka będąc jedyną samorządową instytucją kultury w Mieście i Gminie Skępe aktywnie promuje wszelką działalność kulturalną, organizując lub współorganizując większości lokalnych imprez kulturalnych.

Biblioteka w swej szerokiej działalności podejmuje szereg działań o charakterze kulturalnym. Wśród imprez na szczególną uwagę zasługuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego organizowany przez bibliotekę pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Starosty Lipnowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Skępe organizowany corocznie przez skępską bibliotekę, na który z całej polski młodzi poeci nadsyłają co roku kilkaset zestawów wierszy. W imprezie chętnie uczestniczą parlamentarzyści. W przeszłości na gali wręczenia nagród uczestniczyli m.in. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury Iwona Śledzińska – Katarasińska i członek Sejmowej Komisji Kultury Małgorzata Kidawa – Błońska. Posłowie Tomasz Lenz i Marek Wojtkowski są fundatorami nagród dla laureatów. Do tej pory odbyło się dziewięć edycji konkursu.

Biblioteka aktywnie włącza się we wszystkie imprezy organizowane na terenie gminy Skępe. Współorganizuje „Dni Skępego”. Organizuje wakacyjne zajęcia dla dzieci pt. „Nie siedź w domu – radosne wakacje z biblioteką” trwające przez miesiąc w czasie wakacji. Dzieci uczestniczą w kilku modułach zajęć: plastycznym, literacko – dziennikarskim i krajoznawczym oraz sportowym. Na zakończenie każdego cyklu odbywa się wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku bądź na grillu oraz wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i nagrody.

Biblioteka ogłasza konkursy plastyczne, recytatorskie i czytelnicze dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skępe.

Z inicjatywy biblioteki odbywają się również gminne imprezy okolicznościowe, m.in. Święto Niepodległości i Powitanie Nowego Roku na miejskim Rynku. Biblioteka organizuje różnego rodzaju wystawy związane z ważnymi wydarzeniami w regionie. Przykładem takiej wystawy jest prezentacja gminy na II Kongresie Dobrzynian w Rypinie, jak również wystawy z okazji Dni Skępego, a także wystawy okolicznościowe.

Od wielu lat przy bibliotece działa sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy skupiający ludzi uczestniczących na terenie gminy w tym wielkim charytatywnym ogólnopolskim wydarzeniu.

Do tradycji skępskiej biblioteki weszły również spotkania autorskie z lokalnymi artystami i poetami. Wśród twórców goszczących w bibliotece wymienić można, m.in. sekretarza polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej Michała Rusinka, Czesławę Krystynę Chojnicką, Sławomira Ciesielskiego, Dariusza Chrobaka i wielu innych lokalnych twórców.

Na szczególną uwagę zasługują wieloletnie kontakty biblioteki w Skępem z Biblioteką Zakładu Karnego we Włocławku i działającym przy niej Klubem Bartnicka 10. Skazani wielokrotnie spotykali się z młodzieżą gminy Skępe.
W ramach współpracy wystawiana była m.in. sztuka pt. „Bici biją” oraz odbyły się spotkania autorskie i pogadanki resocjalizacyjne i profilaktyczne.

W ramach swej działalności biblioteka jest organizatorem wielu wycieczek dla młodzieży. Do tradycji weszły wycieczki dla dzieci uczestniczących w letnich zajęciach w bibliotece. W przeszłości dzieci były w Poznaniu, Łowiczu i Żelazowej Woli, Malborku, Płocku i wielu innych ciekawych miejscach w Polsce. Raz w roku organizowana jest wycieczka dla młodzieży do Sejmu na zaproszenie zaprzyjaźnionych z biblioteką parlamentarzystów.

Jedną z działalności skępskiej biblioteki zasługującą na szczególną uwagę jest działalność wydawnicza. Pod jej egidą powstały albumy pt. „Kapliczki i krzyże gminy Skępe” oraz „Skępe w rysunku pastelami Stanisława Głowackiego”. Wydała wiele zbiorków poezji wśród, których wyróżnić można „Perełki” Sławomira Ciesielskiego, oraz kolejne zbiorki zawierające wiersze laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego pt. „Świtanie wszechczasu”. Z inicjatywy biblioteki zebrane i oprawione w sztywną oprawę zostało 30 numerów gazety „Nasze Skępe”.

Jako nowoczesna jednostka prowadzi również bogatą działalność promocyjną. Posiada własne zakładki do książek, teczki z nazwą biblioteki oraz prezentuje swoje osiągnięcia w prasie lokalnej.

Biblioteka współpracuje z siecią szkół, przedszkoli w gminie Skępe oraz wieloma organizacjami i instytucjami działającymi na terenie województwa. Wymienić tutaj należy: Młodzieżowe Biuro Pracy OHP z Włocławka, Bibliotekę Zakładu Karnegowe Włocławku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Działalność finansowana jest ze środków budżetowych Miasta i Gminy Skępe.

W swej działalności bierze udział w konkursach grantowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Fundację „Orange” oraz korzysta z pomocy sponsorów.

Skępska biblioteka pomimo trudnych warunków lokalowych i skromnej obsadzie osobowej prowadzi bogatą działalność kulturalną. Pomimo wielu trudności podejmuje odważne wyzwania o charakterze organizacyjnym jak i organizowanych imprez.

Typografia strony

Szczególną rolę niektórych elementów treści sygnalizuje ich formatowanie (stylizacja). Poniżej prezentujemy przykłady, objaśnienia i - w razie potrzeby - instrukcje stosowania.